Dokumentation af Dansk Herniedatabase - Ventralhernie
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Faglig definition af patientpopulation (ønsket population)  Tryk her for hjælpDansk Herniedatabase - Ventralhernie inkluderer alle ventralhernieoperationer (incisionelle, umbilikale, epigastrielle og andre hernier) foretaget i Danmark fra 1/1 2007 og frem på behandlingsansvarlige enheder.  
2.1.2. Teknisk specifikation af patientpopulation Tryk her for hjælpAlle KJAD*, KJAE*, KJAF*, KJAG* (undtaget KJAG10, KJAG20, KJAG96, KJAG96A, KJAG97), KJFG40H, KJFG40J, KJFG40K, KJFG41A operationskoder. 
Filer
2.1.3. Patientforløbs-afgrænsning Tryk her for hjælpAlle patientkontakter på behandlingsansvarlige enheder med en relevant procedurekode indgår i databasen. Har en patient flere kontakter, tæller alle kontakter. En patient kan således indgå flere gange i samme opgørelsesperiode. Proceduredatoen (operationsdatoen) bestemmer, hvilken periode patientkontakten registreres i. I KMS registreres det om der er tale om et primært indgreb eller en recidivoperation.
Både åbne og afsluttede patientkontakter inkluderes.  
2.1.4. Organisatorisk afgrænsning (dataindberettende enheder) Tryk her for hjælpDatabasen har defineret hvilke enheder, der er behandlingsansvarlige. Alle relevante operationer foretaget på behandlingsansvarlige enheder indgår i databasen. Alle indikatorer opgøres på hospitalsniveau. 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad (patient- og enhedsniveau) Tryk her for hjælpDækningsgraden beregnes som antallet af patienter registreret både i KMS og LPR i forhold til antallet af patienter i LPR. Ventralherniepatienter, der kun er registreret i KMS indgår ikke beregningen af databasekompletheden. Dækningsgrad=(KMS+LPR)/((KMS+LPR)+LPR). Dækningsgraden var i 2014 74 %. 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælp 
2.1.8. Databaseændringer herunder populationsændringer Tryk her for hjælp 
Oprettet22-02-2018
Ændret22-02-2018

Historik:

Tilbage til databasen