Dokumentation af Dansk Herniedatabase - Ventralhernie
Formål Tryk her for hjælpForbedre behandlingen af ingvinal (etableret 1998)- og ventralhernier (etableret 2007) på landsplan på bl.a. følgende punkter:


• Sikre kvalitetsmonitorering af herniekirurgien i Danmark

• Kortlægge incidens og anvendt kirurgisk teknik samt komplikationer efter forskellige typer brokoperationer

• Nedsættelse af re-operationsraten

• Elimineret anvendelse af operationsteknikker med høj reoperationsrate (eks. sutur uden mesh)

• Begrænse anvendelse af regional anæstesi til elektiv inguinalherniekirurgi

• Øge anvendelsen af ambulant operation for elektiv inguinalherniekirurgi

• Udvirke rationelle rekonvalescensanbefalinger og nedsætte rekonvalescenstiden

• Afklare indpasningen af laparoskopisk og robotassisteret herniekirurgi

• Afklare/belyse mekanismer til kroniske smerter efter herniekirurgi mhp forebyggelse heraf

• Implementering af evidensbaserede behandlingsprincipper mhp nedbringelse af postoperataiv morbiditet

• Vurdere nye medical devices 
Referenceartikel Tryk her for hjælp
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links69 
1.1.2 Navn, dansk Tryk her for hjælpDansk Herniedatabase - Ventralhernie 
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpDanish Hernia Database 
1.1.4 Databasens forkortelse Tryk her for hjælpDHDB 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpVHERN 
1.1.6 Databasens første godkendelsesdato som klinisk database Tryk her for hjælp01-01-2007 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttps://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/databaser/dansk-herniedatabase-dhd/ 
1.1.1 Versionsnummer Tryk her for hjælp
Oprettet22-02-2018
Ændret21-03-2019

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 2.3: Sektorer
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Navn

PDF

Excel

Beskrivelse

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik