Dokumentation af Dansk Urogynækologisk Database
Formål Tryk her for hjælpFormålet er kvalitetssikring og løbende kontrol af kvaliteten af undersøgelse og behandling af kvinder på danske sygehusafdelinger, der behandles for urininkontinens og genital prolaps samt rekonstruktiv kirurgi efter større fødselslæsioner. Herunder kvalitetsudvikling i relation til hyppighed, behandlingsvalg og komplikationer. 
Referenceartikel Tryk her for hjælp
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links14 
1.1.2 Navn, dansk Tryk her for hjælpDansk Urogynækologisk Database 
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpDanish Urogynaecological Database (DUGA )(incontinence) 
1.1.4 Databasens forkortelse Tryk her for hjælpDugaBase 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpDUGABASE 
1.1.6 Databasens første godkendelsesdato som klinisk database Tryk her for hjælp06-04-2006 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttps://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/databaser/dansk-urogynakologisk-database/ 
1.1.1 Versionsnummer Tryk her for hjælp
Oprettet19-04-2022
Ændret19-04-2022

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 2.3: Sektorer
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Navn

PDF

Excel

Beskrivelse

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik