Dokumentation af Dansk Urogynækologisk Database
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpKvinder på 18 år eller derover, med et validt cpr-nummer, som er opereret for urininkontinens eller prolaps, og der findes en dato for denne operation. 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpPatientpopulationen er afgrænset til urogynækologiske operationsforløb, der er indtastet i DugaBase Topica-platformen.
Operationsforløbet skal indeholde en af nedenstående operationskoder:a. en af følgende urininkontinens-koder: KKDG00, KKDG01, KKDG10, KKDG30, KKDG31, KKDG40, KKDG41 KKDG50, KKDG96, KKDG97, KKDV20, KKDV22, KLEG00, KLEG10, KLEG10A, KLEX3G, KLEG20, KLEG96
eller
b. en af følgende prolaps-koder: KLEE10, KLEF00, KLEF00A, KLEF00B, KLEF03, KLEF03A, KLEF10, KLEF13, KLEF20, KLEF23, KLEF40, KLEF40A, KLEF41, KLEF41A, KLEF43, KLEF43A, KLEF50, KLEF50A, KLEF51, KLEF51A, KLEF53, KLEF53A, KLEF53B, KLEF60, KLEF63, KLEF64, KLEF96, KLEF97. Dertil kommer koderne KLCD10, KLDC10 og KLED00 i kombination med aktionsdiagnose DN81* (LPR).
 
Andre dokumenter
Oversigt over andre dokumenter:
alle Populationsspecifikation for DugaBasen
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpAlle inkontinens- og prolapsoperationer indgår i databasen som selvstændige forløb. I hvert operationsforløb kan der være anvendt flere operationskoder.

Alle forløb med operationsdato i et givent år indgår i patientpopulationen for det givne år. En patient kan indgå flere gange i samme opgørelsesperiode da et DugaBase-forløb udelukkende afgrænses af operationsdatoen.

I opgørelser af recidiv-operationer tilskrives recidivet den afdeling, der udførte den primære operation. 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælp- Gynækologiske og/eller obstetriske afdelinger på offentlige hospitaler
- Privathospitaler
 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Cancerregisteret (CAR)
CPR-registeret (CPR)
Direkte dataindtastninger
Den registerbaserede Evaluering Af Marginaliseringsomfanget (DREAM)
Dødsårsagsregisteret (DAR)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
Fødselsregisteret (MFR)
Genoptræningsregistret (GES)
Healthcare-Associated Infections Database (HAIBA)
Implantatregisteret (NIR)
IVF-registeret (IVF)
Laboratoriedatabasen (LAB)
Landspatientregisteret (LPR)
Landsregisteret for Patologi (LRP)
Lægemiddelstatistikregisteret (LSR)
Den danske mikrobiologidatabase (MiBA)
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Praksissektor
Præhospital Patientjournal (PPJ)
Receptdatabasen
Register Over Legalt Provokerede Aborter (ABR)
SSI overvågning
Det Danske Vaccinationsregister (DDV)
Sygehusmedicinregistret (SMR)
Sygesikringsregisteret (SSR)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpHver måned opgøres dækningsgraden ved samkøring med LPR. Dækningsgraden er ca. 96 % (Årsrapport 2019). 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpValiditeten er primært opgjort i forskningsøjemed (Guldberg, R., Brostrøm, S., Hansen, J.K., Kærlev, L., Gradel, K.O., Nørgård, B.M.,Kesmodel, U.S. (2013): The Danish Urogynaecological Database – establishment, completeness, and validity. International Urogynecology Journal, 24, 983-990). Der er ingen rutinemæssig opgørelse af validitet via gennemgang af journaler eller andet. 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælpI august 2012 blev den udvidede Odense-model og standardmodellen merget til standardmodellen i forb. m. opgradering fra Topica 3 til Topica 4. Denne dokumentationsskabelon omhandler kun standard-modellen. Data fra Odense kan dog overordnet analyseres som om de indgik i standardmodellen, da Odense-modellen primært adskiller sig fra standardmodellen ved blot at indeholde flere variable.
D. 3/1-2013 kom der forbedringer til Topica 4 i form af nye variable, herunder PGI-I variablen.

Ingen væsentlige populationsændringer i DugaBases levetid (opstart april 2006).
 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet19-04-2022
Ændret19-04-2022

Historik:

Tilbage til databasen