Dokumentation af Dansk Register for Akut Koronart Syndrom
Formål Tryk her for hjælpFormålet med DanAKS er at bidrage til sundhedsfaglig kvalitetsudvikling af den tværfaglige indsats i diagnostik og behandling af patienter med akut koronart syndrom (AKS), herunder med særligt fokus på præhospital diagnostik/visitation samt akut behandling. Dette for at sikre sammenhængende patientforløb og høj effektivitet. 
Referenceartikel Tryk her for hjælp
Ingen filer fundet
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links111 
1.1.2 Navn, dansk Tryk her for hjælpDansk Register for Akut Koronart Syndrom 
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpDanish Registry of Acute Coronary Syndrome 
1.1.4 Databasens forkortelse Tryk her for hjælpDanAKS 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpDanAKS 
1.1.6 Databasens første godkendelsesdato som klinisk database Tryk her for hjælp11-10-2018 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttps://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/databaser/dansk-register-for-akut-koronart-syndrom/ 
1.1.1 Versionsnummer Tryk her for hjælp
Oprettet15-12-2020
Ændret22-04-2022

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 2.3: Sektorer
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Navn

PDF

Excel

Beskrivelse

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik