Dokumentation af Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase
Formål Tryk her for hjælpDansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) skal medvirke til at optimere og ensrette hjerterehabiliteringsindsatsen i Danmark. Baggrunden for at udvikle denne database var en erkendelse af, at der eksisterer stor variation i kvaliteten af eksisterende hjerterehabilitering på landets sygehuse.
På baggrund af kommende resultater kan det vurderes i hvor høj grad sygehusene lever op til Sundhedsstyrelsens nye kliniske retningslinjer for hjerterehabilitering. Opfyldelse af indikatorerne vil medføre, at de nye kliniske retningslinjer for hjerterehabilitering i Danmark følges. Databasen søger således, at optimere kvaliteten af hjerterehabiliteringen i Danmark ved at give feedback til afdelingerne, hvor kvalitetsindikatorer på den enkelte afdeling kan sammenlignes med de øvrige afdelinger i landet. Hjerterehabiliteringsindsatsen i kommunerne skal ligeledes på sigt følges.  
Referenceartikel Tryk her for hjælp
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links35 
1.1.2 Navn, dansk Tryk her for hjælpDansk Hjerterehabiliteringsdatabase 
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpDanish Cardiac Rehabilitation Database 
1.1.4 Databasens forkortelse Tryk her for hjælpDHRD 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpDHRD 
1.1.6 Databasens første godkendelsesdato som klinisk database Tryk her for hjælp30-09-2013 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttps://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/databaser/hjerterehabilitering/ 
1.1.1 Versionsnummer Tryk her for hjælp
Oprettet19-01-2018
Ændret20-02-2018

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 2.3: Sektorer
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Navn

PDF

Excel

Beskrivelse

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik