Dokumentation af RareDis - Database for Sjældne Sygdomme

Tabel 4.1: Oversigt over variable

Dobbeltklik på en variabel for at vise tabel 4.2: Variabelbeskrivelse, nederst på siden

Træk en kolonne overskrift herop, for at gruppere
4.2.1 Variabelnummer 
4.2.2 Variabelnavn  
Datasæt 
4.2.4 Variabeltekst  
4.2.5 Definition 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
1PatientNamedefaultPatient Name 
2SocialSecurityNumberdefaultSocia lSecurity Number 
3ReferralDatedefaultDate of referral 
4DischargeDatedefaultDate of discharge 
5GestationalAgedefaultGestational age (weeks|days) 
6WeightAtBirthdefaultBirth weight (grams) 
7HeightAtBirthdefaultBirth length(cm, 1 decimal) 
8FamilyRelationdefaultFamily relation(s) 
9FamilyRelationFatherdefaultFamily relation father 
10FamilyRelationMotherdefaultFamily relation mother 
Side 1 af 6 (51 variable fundet)Prev[1]23456Next v

Historik:

Vis markerede variable
Vis alle variable