Dokumentation af Akut Kirurgi Databasen

Tabel 4.1: Oversigt over variable

Dobbeltklik på en variabel for at vise tabel 4.2: Variabelbeskrivelse, nederst på siden

Træk en kolonne overskrift herop, for at gruppere
# 
4.2.1 Variabelnummer 
4.2.2 Variabelnavn  
Datasæt 
4.2.4 Variabeltekst  
4.2.5 Definition 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 ak_repPERFVFår patienten recept på antikoagulationsbehandling (AK-behandling)? (B01)Indløst recept på AK-behandling (ATC: B01) indenfor 180 dage forud for indlæggelsen
 AktivMalignDisease_diagPERFVAktiv malign sygdom eller AIDS (C00-C85, C88, C90-C96, B21-B24)Diagnoser (C00-C85, C88, C90-C96, B21-B24) under aktuelle indlæggelse eller fra hospitalskontakter op til 1 år før indlæggelse
 ALKOHOLPERFVAlkoholforbrug (kvinde/mand):Angiver patientens sædvanlige forbrug i en normal uge forud for debut for aktuelle sygdomsforløb. Patientens forbrug angives som enten ”14/21 genstande eller derunder per uge for henholdsvis kvinder og mænd” eller “14/21 genstande eller derover per uge for henholdsvis kvinder og mænd”. Såfremt forbruget ikke kan bestemmes eller patienten intet forbrug har indberettes ikke noget
 Anden_kronisk_sygdom_LPRPERFVMinimum 1 tilstand fra Charlson komorbiditetsindeks (fraset: diabetes mellitus, KOL, levercirrose, hjertesygdom, aktiv malign sygdom eller AIDS)Minimum 1 tilstand fra Charlson komorbiditetsindeks (fraset: diabetes mellitus, KOL, levercirrose, hjertesygdom, aktiv malign sygdom eller AIDS), hentet fra Landspatientregisteret
 ANDET_IND_SPECIFICERPERFVSpecificér:Beskrivelse af valgmuligheden "andet" under sekundært indgreb
 antidiabetika_repPERFVFår patienten recept på antidiabetika? (A10A, A10B)Angiver om patienten har indløst en recept på antidiabetika (A10A, A10B) i de seneste 6 måneder forud for indlæggelsen
 B_HEMOGLOBINPERFVB-Hæmoglobin:Angiver hvorvidt der er taget B-hæmoglobin ved kontaktstart (ankomst/tilsyn) og i givet fald, værdien i mmol/L
 birthdayPERFVFødselsdatoFødselsdato
 Charlson_scorePERFVCharlson scoreSamlet Charlson komorbiditetsindex score
 Completed_TS__1PERFVTidspunkt for indlevering af registreringsskemaTidsstempel, systemvariabel
Side 1 af 21 (208 variable fundet)Prev[1]234567192021Next v

Historik:

Vis markerede variable
Vis alle variable