Dokumentation af Dansk Skulderalloplastik Register

Tabel 4.3: Variabelanvendelse

Dobbeltklik på en variabel for at gå til tabel 4.1: Oversigt over variable

Træk en kolonne overskrift herop, for at gruppere
4.2.2 Variabelnavn  
Datasæt 
4.3.3 Variable til populationsdannelse (tidligere basisvariable) 
Indikatorer 
4.3.5 Tekniske variable (tidligere udviklingsvariable) 
4.3.4 Supplerende variable (tidligere confounderjustering) 
Kommentar 
Andel af primær operationer 
Andel af revisioner 
Komplethed af registrering 
Komplethed udfyldelse af WOOS 
Rev.rate 5 år, cuff atropati 
Revisionsrate 5 år, alle 
Revisionsrate 5 år, artrose 
Revisionsrate 5 år, artrose 
Revisionsrate 5 år, fraktur 
WOOS efter operation>30 point 
WOOS efter operation>50 point 
WOOS score, atrose 
WOOS score, RC atropati 
PRIM_SEKUdefault 
REUM_ARTRIdefault 
HOSPITALSKODEdefault 
UNITCODEdefault 
UNITNAMEdefault 
ANDEN_ADGANGdefault 
ARTRITIS_ANDETdefault 
ANDEN_DIAGNOSEdefault 
ANDEN_INDIKATIONdefault 
ANDEN_PRAEPARATdefault 
ANDEN_REOPERATION_1default 
ANDEN_REOPERATION_2default 
ANDEN_REOPERATION_3default 
ANDEN_REOPERATION_4default 
ANDEN_REOPERATION_5default 
ANDEN_REOPERATION_6default 
ANDEN_REOPERATION_7default 
ANDEN_REOPERATION_8default 
ANDEN_REOPERATION_9default 
ANDEN_UNDERSOEGELSEdefault 
Side 1 af 190 (3790 variable fundet)Prev[1]234567188189190Next v


Tilbage til databasen