Dokumentation af Præhospitalsdatabasen

Tabel 4.3: Variabelanvendelse

Dobbeltklik på en variabel for at gå til tabel 4.1: Oversigt over variable

Træk en kolonne overskrift herop, for at gruppere
4.2.2 Variabelnavn  
Datasæt 
4.3.3 Basisoplysninger 
Indikatorer 
4.3.5 Udviklingsvariabler (f.eks. informationer til potentielle fremtidige indikatorer) 
4.3.4 Confounder-justering eller effektmodifikation 
Kommentar 
Dansk Index 
Pat. Afslut stede ny kont. 24h 
Pat. Afslut tlf ny kontakt 24h 
Patient afsluttet i telefon 
Patient afsluttet på stedet 
Patient genoplives hjertestop 
PCI efter STEMI Akut hospkont. 
PCI efter STEMI PCI-center 
Registreret Cpr.nr. 
Registreret Cpr.nr. Hast.A 
Registreret Cpr.nr. Hast.B 
Registreret Cpr.nr. Hast.C 
Registreret Cpr.nr. Hast.D 
Registreret Cpr.nr. Hast.E-F 
Tid til første Læge 
Tid til første Paramediciner 
Tid til første prof. Ressource 
Tid til første sup. Ressource 
Tid til første Sygeplejeske 
Tid til trombolyse/endov.beh. 
Tidsforbrug overdrag sygehus 
HjerteStopdefault 
Cprdefault 
DanskIndeksdefault 
DanskIndeksOrginaldefault 
CprValiddefault 
Hastegraddefault 
HastegradDisponeringOrginaldefault 
HændelseIDdefault 
AfslutningsTypedefault 
OpgaveIDdefault 
RegCodedefault 
AfgangSkadestedDateTimedefault 
AflystDateTimedefault 
AnkomstSkadestedAutoDateTimedefault 
AnkomstSkadestedManuelDateTimedefault 
AnkomstSygehusAutoDateTimedefault 
AnkomstSygehusManuelDateTimedefault 
BevidnetHjerteStopDateTimedefault 
AMKModtagetDateTimedefault 
RessourceFriDateTimedefault 
Side 1 af 2 (25 variable fundet)Prev[1]2Next v

Tilbage til databasen