Dokumentation af Dansk Register for børne- og ungdomsdiabetes

Tabel 4.3: Variabelanvendelse

Dobbeltklik på en variabel for at gå til tabel 4.1: Oversigt over variable

Træk en kolonne overskrift herop, for at gruppere
4.2.2 Variabelnavn  
Datasæt 
4.3.3 Basisoplysninger 
Indikatorer 
4.3.5 Udviklingsvariabler (f.eks. informationer til potentielle fremtidige indikatorer) 
4.3.4 Confounder-justering eller effektmodifikation 
Kommentar 
1fI. Pt med HbA1c < 59 
1fII. Pt med HbA1c >= 75 
2bu. Ikke alvorlig hypoglykæmi 
2f. Blodtryk 
3bu. Ikke alvorlig ketoacidose 
3f. Albuminuri 
4bu. Normal albuminudskillelse 
4f. Øjenundersøgelse 
5bu. Ikke retinopatiforandring 
5f. Fodundersøgelse 
6bu. Ikke neuropatiforandringe 
7bu. Uden status 
ingen poster fundet

Tilbage til databasen