Dokumentation af ADHD Databasen

Tabel 4.3: Variabelanvendelse

Dobbeltklik på en variabel for at gå til tabel 4.1: Oversigt over variable

Træk en kolonne overskrift herop, for at gruppere
4.2.2 Variabelnavn  
Datasæt 
4.3.3 Variable til populationsdannelse (tidligere basisvariable) 
Indikatorer 
4.3.5 Tekniske variable (tidligere udviklingsvariable) 
4.3.4 Supplerende variable (tidligere confounderjustering) 
Kommentar 
2: Somatisk lægeundersøgelse 
3: Diagnostisk interview 
4a: Miljøobservation 0-5 år 
4b: Miljøobservation 6-10 år 
5: Returneret udfyldt ADHD-RS forældre  
6: Returneret udfyldt ADHD-RS skole/institution 
7a: Diagnostisk ADHD konf 
7b: Bekræftet ADHD 
8: Netværksmøde 
alderadhd 
kønadhd 
ADHDslut_datoadhd 
konf_datoadhd 
net_datoadhd 
interview_datoadhd 
observation_datoadhd 
parent-retur-datoadhd 
skole-retur-datoadhd 
somatisk_datoadhd 
ADHDstart_datoadhd 
bekraeftetadhd 
parent_returadhd 
skole-returadhd 
interviewadhd 
somatiskadhd 
konfadhd 
net_meetingadhd 
observationadhd 
Side 1 af 1 (19 variable fundet)Prev[1]Next v


Tilbage til databasen