Dokumentation af Dansk Renal Cancer Database

Tabel 4.3: Variabelanvendelse

Dobbeltklik på en variabel for at gå til tabel 4.1: Oversigt over variable

Træk en kolonne overskrift herop, for at gruppere
4.2.2 Variabelnavn  
Datasæt 
4.3.3 Basisoplysninger 
Indikatorer 
4.3.5 Udviklingsvariabler (f.eks. informationer til potentielle fremtidige indikatorer) 
4.3.4 Confounder-justering eller effektmodifikation 
Kommentar 
1 års overlevelse 
3 års overlevelse 
30 dages mortalitet (efter ope 
5 års overlevelse 
Indlæggelsestid 
Laparoskopisk teknik 
Laparoskopisk teknik 
Lokal sygdom 
Lokal sygdom 
Radikal nefrektomi (T1a tumore 
Recidiv 
Reoperation/komplikationer 
SNOMED kodning: pT-stadium 
SNOMED kodning: Tumorstørrelse 
Pop2_departmentdefault 
Pop1_departmentdefault 
pop2_hospital_altdefault 
pop1_hospital_altdefault 
Pop1_BWHA426default 
Pop1_BOHJ19B1default 
Pop1_BWHBdefault 
Pop1_BOHJ24default 
Pop1_BWHB20default 
Pop1_BWHA410default 
Pop1_BWHA407default 
Pop1_BWHA406default 
Pop1_BWHA408default 
charlsonIndexdefault 
cprstatusdatedefault 
CPRdefault 
pop1_BWHA426datodefault 
pop1_BOHJ19B1datodefault 
pop1_BWHBdatodefault 
pop1_BOHJ24datodefault 
Side 1 af 7 (123 variable fundet)Prev[1]234567Next v

Tilbage til databasen