Dokumentation af Danish Ocular Oncology Database

Tabel 4.3: Variabelanvendelse

Dobbeltklik på en variabel for at gå til tabel 4.1: Oversigt over variable

Træk en kolonne overskrift herop, for at gruppere
4.2.2 Variabelnavn  
Datasæt 
4.3.3 Variable til populationsdannelse 
Indikatorer 
4.3.5 Tekniske variable 
4.3.4 Supplerende variable 
Kommentar 
Andel patienter med kræft i øjne og orbita registreret i databasen, i forhold til antal patienter med samme diagnoser registreret i Cancerregistret 
Andel patienter med registrering af cancer‐ specifik overlevelse 1 år. 
Andel patienter med registrering af cancer‐ specifik overlevelse 5 år. 
Andel patienter med registrering af total overlevelse efter 1 år 
Andel patienter med registrering af total overlevelse efter 5 år    
Andel patienter registreret med kendt TNM‐ klassifikation. 
Andel patienter registreret med kendt tumorlokalisation. 
Andel patienter, der er drøftet ved MDT‐ konference. 
Andel patienter, der tilbydes behandling inden for den i kræftpakke‐forløb angivne tidsramme, sat i relation til det behandlende center. 
Andel patienter, uden lokalt recidiv af kræftsygdom efter 1 år. 
Andel patienter, uden lokalt recidiv af kræftsygdom efter 5 år. 
Andelen af døde patienter med registrering af kendt dødsårsag. 
Der eksisterer kliniske retningslinjer for patient‐kategorier, der indgår i databasen 
Der eksisterer national klinisk database 
Pautonum2000000850 
Side 1 af 1 (1 variable fundet)Prev[1]Next v


Tilbage til databasen