Dokumentation af Dansk Database for Kroniske Myeloproliferative Neoplasier
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Faglig definition af patientpopulation (ønsket population)  Tryk her for hjælpSygdomsgruppen omfatter diagnoserne essentiel trombocytose (ET), polycytæmia vera (PV), primær myelofibrose (PMF) og kronisk myeloid leukæmi (CML). 
2.1.2. Teknisk specifikation af patientpopulation Tryk her for hjælpDiagnosen afgrænses på baggrund af WHO snomed koder, følgende indkluderes :
98753 Kronisk Myeloid Leukæmi (BCR-ABL1 positiv)
99453 Kronisk MyeloMonocytær leukæmi (CMML)
99503 Polycytæmi Vera
99613 Primær Myelofibrose
99623 Essentiel Thrombocytose
99753 Uklassificerbar Myeloproliferativ sygdom

Følgende diagnoser er myoplastiske tilstande og skal IKKE indgå i rapporten:
99803, 99823, 99833, 99853, 99863, 99893

 
Filer
2.1.3. Patientforløbs-afgrænsning Tryk her for hjælp 
2.1.4. Organisatorisk afgrænsning (dataindberettende enheder) Tryk her for hjælp 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad (patient- og enhedsniveau) Tryk her for hjælp 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælp 
2.1.8. Databaseændringer herunder populationsændringer Tryk her for hjælp 
Oprettet11-06-2015
Ændret25-01-2019

Historik:

Tilbage til databasen