Dokumentation af Dansk Skulderalloplastik Register
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Faglig definition af patientpopulation (ønsket population)  Tryk her for hjælpAlle patienter som har fået indsat primær total eller delvis skulderalloplastik eller fik skulder
revideret. 
2.1.2. Teknisk specifikation af patientpopulation Tryk her for hjælpPatienter som er registreret i KMS og/eller LPR med en af operationskoderne KNBB* eller KNBC* indgår i patienpopulation.  
Filer
2.1.3. Patientforløbs-afgrænsning Tryk her for hjælpIngen 
2.1.4. Organisatorisk afgrænsning (dataindberettende enheder) Tryk her for hjælpalle ortopædkirgiske afdelinger som laver skulder alloplastik operationer, inklusiv private sygehuse 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad (patient- og enhedsniveau) Tryk her for hjælpDækningsgraden opgøres årligt i forbindelse med årsrapport. Alle registreret i både LPR og KMS indgår i opgørelsen. Dækningsgraden ligger stabilt over standarden på 90 % med et landsgennemsnit omkring eller over 95 %. (se vedhæftede pdf. for udregningsmetode) 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpkrydsckeck i KMS, deskriptive tabeller i forbindelse med årsrapport 
2.1.8. Databaseændringer herunder populationsændringer Tryk her for hjælppatienpopulation er ikke ændret siden 2005 
Oprettet07-06-2018
Ændret07-06-2018

Historik:

Tilbage til databasen