Dokumentation af Dansk Korsbåndsregister
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpAlle patienter som har fået korsbåndsoperation og flere-ligament operationer samt revision efter korsbåndsoperation. 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpPatienter registreret med en af følgende operationskode KNGE4*, KNGE5*, KNGE09*, KNGE11*, KNGE12*, KNGE13*, KNGE14, KNGE15*, KNGE16*, KNGE21*, KNGE22*, KNGE23*, KNGE24*, KNGE25*, KNGE26*, KNGE31*, KNGE32*, KNGE33*, KNGE34*, KNGE35*, KNGE36*, KNGE41*, KNGE42*, KNGE43*, KNGE44*, KNGE45*, KNGE46*.

Tillægskode for operationside indgår
 
Andre dokumenter
Ingen filer fundet
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpOm der afgrænses ift. en enkeltstående patientkontakt eller et patientforløb:NEJ
Om der afgrænses ift. prævalens/incidens:NEJ
Om der afgrænses ift. en eller flere åbne eller afsluttede patientkontakter eller patientforløb:NEJ
Hvilken start-, slut- og andre datoer, der anvendes i afgrænsningen:
Operationsdato, revisiondato, indlæggelsesdato, udskrivningsdato

Primær operationer er linket til revisioner.

Rn patient kan indgå flere gange i samme opgørelsesperiode:  
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpalle ortopædkirurgiske afdelinger som laver korsbåndsoperationer, inklusiv private hospitaler 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
AngivDKRR indsamler data via egen system KMS 
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpløbende sammenkøring med LPR 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpDKRR blev valideret i forbindelse med en phd projekt, både i forholdt til komplethed af indberetning og validiteten af variabler 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælppatienpopulation har været den samme siden 2005 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet27-05-2015
Ændret12-10-2017

Historik:

Tilbage til databasen