Dokumentation af Præhospitalsdatabasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Faglig definition af patientpopulation (ønsket population)  Tryk her for hjælpAlle 1-1-2 opkald. 
2.1.2. Teknisk specifikation af patientpopulation Tryk her for hjælpAlle 1-1-2 opkald registreret på AMK vagtcentraler. 
Filer
Ingen filer fundet
2.1.3. Patientforløbs-afgrænsning Tryk her for hjælpFra 1-1-2 opkald til hospitalsudskrivelse + op til 30 dages follow-up for død. 
2.1.4. Organisatorisk afgrænsning (dataindberettende enheder) Tryk her for hjælpRegionale præhospitaler. 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
AngivAMK-vagtcentral registreringer 
2.1.6. Dækningsgrad (patient- og enhedsniveau) Tryk her for hjælpAlle enheder inkluderet. Komplethed på kontaktniveau vurderes høj. 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpEndnu ukendt. Administrative data formodes at være godt registreret. 
2.1.8. Databaseændringer herunder populationsændringer Tryk her for hjælp 
Oprettet05-09-2018
Ændret05-09-2018

Historik:

Tilbage til databasen