Dokumentation af Biologisk behandling af inflammatoriske tarmsygdomme
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpKvalitetsdatabasen for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme inkluderer alle patienter
med CD, UC og uklassificeret IBD, som påbegynder biologisk behandling af deres sygdom. Således
inkluderes patienter uden tidligere biologisk behandling (bio-naive), patienter der tidligere har modtaget
biologisk terapi (bio-erfarne) og patienter der skifter fra et biologisk lægemiddel til et andet (bio-skift).  
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpDiagnosekoder for inkluderede sygdomsgrupper
- Crohns sygdom: DK500-509
- Colitis ulcerosa: DK510-519
- Uklassificeret IBD: DK519, DK529
Behandlingskoder for inkluderede biologiske lægemidler hvor en patient opstarter behandling efter 1. marts 2016
- BOHJ18A1: Infliximab
- BOHJ18A3: Adalimumab
- BOHJ18A4: Golimumab
- BOHJ18A5: Certolizumab pegol
- BOHJ26: Natalizumab
- BOHJ19H4: Vedolizumab 
Andre dokumenter
Oversigt over andre dokumenter:
BIOIBD_Populationsspecifikation
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpEt behandlingsforløb starter den dag en patient første gang får et biologisk lægemiddel uanset om patienten tidligere har fået biologisk behandling eller tidligere er behandlet med samme lægemiddel. Et behandlingsforløb ophører den dag klinikeren beslutter at seponere behandlingen eller ved skift af biologisk lægemiddel. En patient kan således indgå i databasen flere gange med forskellige behandlingsforløb knyttet til samme eller forskellige lægemidler. 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpSamtlige danske hospitaler er forpligtet til at indberette til databasen. I praksis vil det være offentlige sygehus afdelinger som behandler inflammatoriske tarmsygdomme og/eller ordinere og behandler med biologisk terapi. 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
AngivGastrobio 
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDækningsgraden opgøres med LPR som reference på baggrund af diagnose og procedurekoder beskrevet i 2.1.2. Teknisk specifikation af patientpopulation. 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpValiditeten af inflamatorisk tarmsygdom er opgjort i forskningsøjemed (Fonager, K., et al. (1996). "Assessment of the diagnoses of Crohn's disease and ulcerative colitis in a Danish hospital information system." Scand J Gastroenterol 31(2): 154-159), viser at kompletheden af diagnose koder i LPR har været valideret på baggrund af patologikoder, som viser at 94% af relevante diagnoser findes i LPR. Validiteten af procedurekoder for behandling med biologisk terapi er ukendt, men formodes at være høj procedurekoden indgår i hospitalernes DRG-afregning. 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælp 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet22-06-2015
Ændret23-02-2017

Historik:

Tilbage til databasen