Dokumentation af Dansk Register for børne- og ungdomsdiabetes
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpAlle patienter som er debuteret med diabetes i børn- og ungdomsårene, som behandles på en af landets børneafdelinger samt på Solglimt, Steno Diabetes Center og i praksis (SDC) under 18 år 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpAlle patienter med diabetes med følgende ICD-10 diagnosekoder

• E10.0 - E10.9: Type 1 diabetes (tidligere Insulinkrævende sukkersyge (IDDM))

• E11.0 – E11.9: Type 2 diabetes (tidligere Ikke insulinkrævende sukkersyge (NIDDM))

• E13.0 – E13.9: Anden form for sukkersyge

• E14.0 – E14.9: Sukkersyge uden specifikation (E13.0-E14-9 klassificeres i databasen som anden form for diabetes).
 
Andre dokumenter
Oversigt over andre dokumenter:
Grundpopulation
udtræksspec_børnediabetes 2015
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpAlle patienter med debuteret diabetes i børn- og ungdomsårene, som behandles på 17 af landets børneafdelinger samt på Solglimt og Steno Diabetes Center (SDC). Én gang årligt udfyldes der et årsstatusskema på alle patienter. Ved årsstatus registreres insulinstatus, behandlingsregime, højde, vægt, blodtryk, anden medicinsk behandling og HbA1c. Ved henholdsvis 12, 15, 18 og 21 år udfyldes et udvidet registreringsskema, hvor der yderligere indhentes oplysninger om diabetiske følgesygdomme i nyrer, øjne og nerver: Urinalbumin, retinopati/synsstyrke, fodstatus inkl. vibrationssans (som er en måling af neuropati).

Databasen opgør behandlingskvaliteten baseret på registreringer i opgørelsesperioden fra 1/3 – 28-29/2 . Med hensyn til screening for komplikationer, som bør foretages ved 12,15, 18 og 21 års alderen, er der sat en grænse på hhv. 12,15,18, 21 års fødselsdagen +/- 1,5 år.

Det enkelte barn kan udelukkende indgå med én årsstatus værdi pr. år. Hvis der er flere værdier, indgår den seneste værdi.
 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpDe dataindberettende enheder er de enheder, som varetager den primære behandling og kontrol af diabetespatienten. Det sker på 17 af landets børneafdelinger, på Steno Diabetes Center og på den private institution Solglimt. 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDækningsgraden beregnes ved samkørsel af KMS og LPR. Dækningsgraden er ca. 99%. 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpValiditeten kontrolleres minimum 1 gang årligt. 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælpFra 2006 er alle typer af diabetes inkluderet. Før kun type 1 diabetes.  
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet15-06-2015
Ændret19-10-2016

Historik:

Tilbage til databasen