Dokumentation af Hudkræftdatabasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpPatienter med NMSC, mb. Bowen og keratoakantom i huden, patienter behandlet i speciallægepraksis  
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpDatabasen population defineres udfra følgende Patologiundersøgelser med følgende SNOMED-koder: (basalcelle carcinom, planocellulært carcinom, Mb.Bowen og keratoakantom)
SNOMED-koder:
Topografi specifikke koder: t021*, t022*, t023*, t024*, t025*, t026*, t027*, t028*, t01000, t01100, t01152, t01520, t01609 &
Morfologi: M805*, M807*, M808*, M809*, M72860

Topografi uspecifikke koder: t00xx0, t00xy0, t00001, t00002, t00003, t00010, t00020, t01*

 
Andre dokumenter
Ingen filer fundet
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpDen samme patient kan indgå flere gange i NMSC, med f.eks. flere tumorer, og flere kontrol besøg. 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpAlle speciallæge praksis (hudlæger). 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpBeregnes ved at sammenligne databasens indhold med Palotogiregisteret. 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpSikres ved at køre forskellige deskriptive tabeller i forbindelse med årsrapport. 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælp 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet21-08-2018
Ændret04-04-2019

Historik:

Tilbage til databasen