Dokumentation af National Database for Søvnapnø
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpAlle patienter med søvnapnø, der har været indlagt eller har haft en ambulant kontakt med en afdeling i hospitalsregi. 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpPatienter med dansk cpr. nummer registreret i Landspatientregisteret (LPR) med en søvnapnødiagnose (DG473*, DE662) som aktions- eller bidiagnose siden 2001.  
Andre dokumenter
Oversigt over andre dokumenter:
Grundpopulation Grundpopulation
udtræksspec_ndosa
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpAlle patienter, der har været indlagt eller i ambulant forløb med diagnosen søvnapnø eller fedmerelateret hypoventiliation siden 2001. 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpDer afgrænses på søvnapnøpatienter registreret på medicinske afdelinger eller på private klinikker, som behandler for søvnapnø. 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælp 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælp 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælp 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet22-06-2015
Ændret22-02-2018

Historik:

Tilbage til databasen