Dokumentation af Landsdækkende Database for Geriatri
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpPatientpopulationen udgøres af patienter over 50 år indlagt på geriatriske afdelinger eller på medicinske afdelinger med geriatrisk funktion. 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpPatientpopulationen kan specificeres brutto og ikke netto. Bruttopatientpopulationen udgøres af patienter over 50 år indlagt på geriatriske afdelinger eller på medicinske afdelinger med geriatrisk funktion. 
Andre dokumenter
Oversigt over andre dokumenter:
udtræksspec_geriatri
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpPatientforløb afgrænses til kontakter knyttet til geriatriske afdelinger/ medicinske afdelinger med geriatrisk funktion.
Alle patientforløb med startdato (indlæggelsesdato) i et givent år, inkluderes i patientpopulationen for det givne år.
Alle indlæggelser inkluderes i databasen som uafhængige registreringer. En patient kan således godt indgå med flere indlæggelser i samme opgørelsesperiode.
 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpGeriatriske afdelinger og medicinske afdelinger med geriatrisk funktion. Koder: 130905, 130946, 133051, 133059, 135104, 135105, 135106, 135107, 135108, 135109, 135111, 135128, 135129, 135130, 135141, 140123, 140129, 140126, 140127, 140128, 150137, 150203, 150206, 150233, 150237, 151632, 151633, 151639, 151643, 250112, 250212, 300001, 300002, 300003, 300004, 300008, 300012, 300013, 300014, 300015, 300016, 300017, 300018, 300019, 300020, 350053, 350054, 350116, 350226, 3800A4, 3800D4, 3800H0, 3800N4, 3800R4, 3800V4, 420233, 420271, 421221, 500041, 500063, 500105, 500203, 500206, 500403, 500404, 600604, 600705, 662012, 665033, 700312, 700413, 700505, 800132, 800303, 800305, 800310, 800311, 800317, 800320 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDatabasekompletheden i Den Landsdækkende Database for Geriatri defineres som:
Antal geriatriske patienter indberettet til databasen (modtaget via KMS)/Antal patienter udskrevet fra de geriatriske enheder i perioden*

*Disse antal er oplyst af afdelingerne selv. Oplysningerne kan ikke findes i centrale registre, idet det ikke er muligt at trække patientdata på diagnoser. De enkelte afdelinger er ansvarlige for at få trukket data for antal indlagte patienter.
I årsrapport 2015 er databasekompletheden på landsplan opgjort til 91,2 % på de indberettende enheder.  
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpValiditeten kontrolleres minimum 1 gang årligt i forbindelse med udarbejdelse af årsrapport 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælp 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet04-10-2017
Ændret04-10-2017

Historik:

Tilbage til databasen