Dokumentation af Dansk Akut Leukæmi Database
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpPatienter diagnosticeret med akut myeloid leukæmi (AML), akut lymfoblastær leukæmi (ALL) og myelodysplastisk syndrom (MDS) 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpFølgende ICD-10 koder indgår i databasen:
ALL: DC910, DC917, DC917A (gl. kode), DC918
AML: DC920*, DC923*, DC924*, DC925*, DC930*, DC940*, DC942* DC950*, DC929*, DC926*, DC928, DC933, DC937, DC939, DC943, DC944, DC946
MDS: DD46** 
Andre dokumenter
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpPatienten indgår kun første gang diagnosen fremkommer dvs. ikke recidiv diagnoser 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpOvenstående diagnoser skal være knyttet til en kontakt på én af følgende hæmatologiske afdelinger (afdelingskoder): 130110, 151623, 3800A2, 3800N8, 420256, 500203, 550105, 600826, 662014, 665033, 800110 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDatabasens dækningsgrad opgøres årligt i forbindelse med årsrapporten ved samkørsel med LPR 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælp 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælp 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet30-04-2015
Ændret25-01-2019

Historik:

Tilbage til databasen