Dokumentation af Thyroideadatabasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpThyroideadatabasen inkluderer patienter med en benign thyroideasygdom, som har modtaget radiojod- eller kirurgisk behandling med henblik på vævsreducering af skjoldbruskkirtlen.  
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpDatabasen for thyroidea-sygdomme består af to grundpopulationer:
en radiojod-population og en kirurgi-population.RADIOJOD-POPULATIONEN
Radiojod-populationen dannes ud af patienter med en benign thyroideasygdom, som har modtaget lavdosis isotopterapi med I-131 på skjoldbruskkirtlen. Radiojod-populationen afgrænses ud fra de følgende inklusions- og eksklusionskriterier:

Inklusionskriterier
Patienter registreret med minimum én af følgende diagnoser:

Benign sygdom i skjoldbruskkirtlen (DE01-DE07):

• DE010-DE018 Jodmangelrelaterede lidelser i skjoldbruskkirtlen og
beslægtede tilstande.

• DE02, DE029 Kompenseret jodmangelbetinget myksødem.

• DE030-DE039 Anden hypothyroidisme.

• DE040-DE049 Anden atoksisk struma.

• DE050-DE059 Thyrotoksikose.

• DE060-DE069 Betændelse i skjoldbruskkirtlen.

• DE07-DE079 Anden forstyrrelse i skjoldbruskkirtlen.

ELLER

En tumor i skjoldbruskkirtlen:

• DD349 Godartet tumor i skjoldbruskkirtlen UNS.

• DD440 Ikke specificeret tumor i skjoldbruskkirtlen.

OG

Radiojod-behandling af skjoldbruskkirtlen:

• BWGG1A Lavdosis isotopterapi med I-131.


Eksklusionskriterier

• Patienter med en diagnose for kræft i skjoldbruskkirtlen (DC739)
senest 3 måneder efter radiojodbehandling.

• Patienter som er < 18 år på datoen for radiojod-behandling.

• Patienter med erstatningscpr.-nummer.

• Patienter, der ikke har bopæl i Danmark.KIRURGI-POPULATIONEN
Kirurgi-populationen dannes ud af patienter med en benign thyroideasygdom, som har gennemgået operation på skjoldbruskkirtlen. Kirurgi-populationen afgrænses ud fra de følgende inklusions- og eksklusionskriterier:

Inklusionskriterier
Patienter registreret med én af følgende procedurekoder:

Operation på skjoldbruskkirtlen:

• KBAA20 Enkeltsidig resektion af skjoldbruskkirtel.

• KBAA20A Enkeltsidig resektion af intratorakal skjoldbruskkirtel.

• KBAA25 Dobbeltsidig resektion af skjoldbruskkirtel.

• KBAA25A Dobbeltsidig resektion af intratorakal skjoldbruskkirtel.

• KBAA30 Resektion af isthmus i skjoldbruskkirtel.

• KBAA40 Enkeltsidig lobektomi af skjoldbruskkirtel.

• KBAA40A Enkeltsidig lobektomi af intratorakal skjoldbruskkirtel.

• KBAA43 Kompletterende enkeltsidig lobektomi af skjoldbruskkirtel.

• KBAA43A Kompletterende enkeltsidig lobektomi af intratorakal
skjoldbruskkirtel.

• KBAA50 Lobektomi og resektion af kontralaterale lap af
skjoldbruskkirtel.

• KBAA50A Lobektomi og resektion af kontralaterale lap af intratorakal
skjoldbruskkirtel.

• KBAA60 Total thyroidektomi.

• KBAA60A Total thyroidektomi ved intratorakal skjoldbruskkirtel.


Eksklusionskriterier

• Patienter som har fået Laserkoagulation i skjoldbruskkirtel (KBAA21).

• Patienter med en diagnose for kræft i skjoldbruskkirtlen (DC739) tidligere og/eller senest 3 måneder efter operation på skjoldbruskkirtlen.

• Patienter med en diagnose for kræft i strubehovedet (DC32), kræft i mundsvælget (DC10), kræft i næsesvælget (DC11), kræft i recessus piriformis (DC12), kræft i hypopharynx (DC13), kræft i spiserørets øverste tredjedel (DC153) senest 3 måneder efter operationen.

• Patienter med erstatningscpr-nummer.

• Patienter, der ikke har bopæl i Danmark.
 
Andre dokumenter
Oversigt over andre dokumenter:
Flowdiagram kirurgi-populationen Flowdiagram for dannelsen af kirurgi-populationen
Flowdiagram radiojod-populationen Flowdiagram for dannelsen af radiojod-populationen
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpDer afgrænses på forløb, som foregår på offentlige hospitaler, hvor patienter behandles kirurgisk eller med radiojod for benign thyroideasygdom.

Den kirurgiske behandling foregår under indlæggelse. Det primære forløb er: Forundersøgelse og indlæggelsesdag, og ambulant kontrol efterfølgende.

Den benigne radiojod-behandling foregår typisk ved ambulante besøg. Forud for de ambulante hospitalsbesøg stilles diagnosen ved endokrinolog, og patienten henvises. Efter de ambulante besøg er der et efterforløb med blodprøvekontrol.  
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpDatabasen er landsdækkende og dataindberetning sker løbende på offentlige hospitalsafdelinger, henholdsvis endokrinologiske og kirurgiske afdelinger, som udfører radiojodbehandling og kirurgisk behandling af patienter med benigne thyroideasygdomme. 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Cancerregisteret (CAR)
CPR-registeret (CPR)
Direkte dataindtastninger
Den registerbaserede Evaluering Af Marginaliseringsomfanget (DREAM)
Dødsårsagsregisteret (DAR)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
Fødselsregisteret (MFR)
Genoptræningsregistret (GES)
Healthcare-Associated Infections Database (HAIBA)
Implantatregisteret (NIR)
IVF-registeret (IVF)
Laboratoriedatabasen (LAB)
Landspatientregisteret (LPR)
Landsregisteret for Patologi (LRP)
Lægemiddelstatistikregisteret (LSR)
Den danske mikrobiologidatabase (MiBA)
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Praksissektor
Præhospital Patientjournal (PPJ)
Receptdatabasen
Register Over Legalt Provokerede Aborter (ABR)
SSI overvågning
Det Danske Vaccinationsregister (DDV)
Sygehusmedicinregistret (SMR)
Sygesikringsregisteret (SSR)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDa databasen er baseret på udtræk fra LPR-registret, er det ikke muligt at opgøre dækningsgraden ved samkøring med andre registre.  
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpDer er ikke foretaget nationale valideringsstudier af datagrundlaget og datakompletheden af databasens population eller registrerede data yil opgørelse af databasens indikatorer.  
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælp 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet20-12-2023
Ændret20-12-2023

Historik:

Tilbage til databasen