Dokumentation af Hudkræftdatabasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpPatienter behandlet i speciallægepraksis med basocellulært karcinom (BCC), planocellulært karcinom (SCC), morbus Bowen og keratoakantom i huden. 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpRegistreringen omfatter patienter, som er indberettet i databasens indtastningssystem.

Populationen kan defineres ved kombination af følgende SNOMED-koder:
Topografi: T021*, T022*, T023*, T024*, T025*, T026*, T028*, T01000, T01520.
Morfologi: M72860, M805*, M807*, M808*, M809*.

 
Andre dokumenter
Oversigt over andre dokumenter:
DOKProjekt_NMSC hospitalsdata plastikkirurgi Projektbeskrivelse
NMSC-2023-09-11 variabelliste LPR LRP Variabelliste
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpDen samme patient kan optræde flere gange i databasen med flere tumorer og for hver tumor også med flere kontrolbesøg. 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpAlle hudlægepraksis. 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Cancerregisteret (CAR)
CPR-registeret (CPR)
Direkte dataindtastninger
Den registerbaserede Evaluering Af Marginaliseringsomfanget (DREAM)
Dødsårsagsregisteret (DAR)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
Fødselsregisteret (MFR)
Genoptræningsregistret (GES)
Healthcare-Associated Infections Database (HAIBA)
Implantatregisteret (NIR)
IVF-registeret (IVF)
Laboratoriedatabasen (LAB)
Landspatientregisteret (LPR)
Landsregisteret for Patologi (LRP)
Lægemiddelstatistikregisteret (LSR)
Den danske mikrobiologidatabase (MiBA)
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Praksissektor
Præhospital Patientjournal (PPJ)
Receptdatabasen
Register Over Legalt Provokerede Aborter (ABR)
SSI overvågning
Det Danske Vaccinationsregister (DDV)
Sygehusmedicinregistret (SMR)
Sygesikringsregisteret (SSR)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDækningsgraden beregnes løbende ved at koble patienter i databasen med registreringer i Landsregistret for Patologi. 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpSikres ved at køre forskellige deskriptive tabeller i forbindelse med årsrapport. 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælp 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet27-11-2023
Ændret27-11-2023

Historik:

Tilbage til databasen