Dokumentation af Dansk Skulderalloplastik Register
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpAlle patienter som har fået indsat primær total eller delvis skulderalloplastik eller fik skulder
revideret. 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpPatienter registreret med en af operationskoderne KNBB*, KNBC* KNBU1* eller KNBU0* indgår i patientpopulation.  
Andre dokumenter
Oversigt over andre dokumenter:
DOKprojekt_DSR_Populationsudvidelse
DSR_population
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpPatientforløbet afgrænses i forhold til operationsdatoen. En patient kan indgå flere gange i databasen ved operation på begge sider og ved revisioner. 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpAlle ortopædkirurgiske afdelinger som laver skulderalloplastik operationer, inklusiv private sygehuse 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Cancerregisteret (CAR)
CPR-registeret (CPR)
Direkte dataindtastninger
Den registerbaserede Evaluering Af Marginaliseringsomfanget (DREAM)
Dødsårsagsregisteret (DAR)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
Fødselsregisteret (MFR)
Genoptræningsregistret (GES)
Healthcare-Associated Infections Database (HAIBA)
Implantatregisteret (NIR)
IVF-registeret (IVF)
Laboratoriedatabasen (LAB)
Landspatientregisteret (LPR)
Landsregisteret for Patologi (LRP)
Lægemiddelstatistikregisteret (LSR)
Den danske mikrobiologidatabase (MiBA)
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Praksissektor
Præhospital Patientjournal (PPJ)
Receptdatabasen
Register Over Legalt Provokerede Aborter (ABR)
SSI overvågning
Det Danske Vaccinationsregister (DDV)
Sygehusmedicinregistret (SMR)
Sygesikringsregisteret (SSR)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Andet
AngivImplantatregisteret 
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDækningsgraden opgøres ved sammenkøring med LPR.
Antal operationer (primær/revisioner) der er registreret i DSR sammenholdes med antallet af operationer (primær/revisioner)der er registreret i DSR og/eller Landspatientregister (LPR).
Resultatet kan ses i årsrapporten.
 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpSe følgende artikel:
High Completeness and Accurate Reporting of Key Variables Make Data from the Danish Shoulder Arthroplasty Registry a Valuable Source of Information.
Rasmussen JV, El-Galaly A, Thillemann TM, Jensen SL.Clin Epidemiol. 2021 Feb 22;13:141-148. doi: 10.2147/CLEP.S291972. eCollection 2021.
 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælpPatienpopulation er ikke ændret siden 2005 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet10-07-2023
Ændret10-07-2023

Historik:

Tilbage til databasen