Dokumentation af Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpAlle borgere screenet for diabetisk retinopati og makulopati, ≥ 18 år med fast bopæl i Danmark.
 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpAlle borgere screenet for diabetisk retinopati og makulopati, og indberettet til Diabase.
 
Andre dokumenter
Ingen filer fundet
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælp 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpDe dataindberettende enheder er øjenafdelinger/øjenambulatorier i sygehussektoren og privatpraktiserende øjenlæger.  
1.E Datakilder Tryk her for hjælp Cancerregisteret (CAR)
CPR-registret
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
DREAM
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
Fødselsregisteret (MFR)
Genoptræningsregistret (GES)
HAIBA
Implantatregisteret (NIR)
IVF registret
Laboratorieregistret
Landspatientregisteret (LPR)
Landsregisteret for Patologi
Lægemiddelstatistikregisteret (LSR)
MiBa
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Praksissektor
Præhospital Patientjournal (PPJ)
Receptdatabasen
Register over Legalt Provokerede Aborter
SSI overvågning
SSI vaccination
Sygehusmedicinregistret (SMR)
Sygesikringsregisteret
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDet findes aktuelt ikke en formel dækningsgradsopgørelse for Diabase.  
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpKendes ikke på nuværende tidspunkt. 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælpDatabasen har i 2018 fået tilgang til CPR-registeret, for at ekskludere de døde. 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet30-09-2022
Ændret30-09-2022

Historik:

Tilbage til databasen