Dokumentation af Dansk Prostata Cancer Database
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælp1.Patienter med patologisk verificeret prostatacancer defineret som Patienter med rekvisitioner med følgende SNOMED koder på samme materiale T77* (prostata og vesicula seminalis) OG M8xxx3 (alle maligne invasive neoplasier primært i prostata) i umiddelbar sekvens efter T77*. Eller patienter med rekvisitioner med SNOMED kode ÆF4620 (udgangspunkt i prostata), dvs. metastaser, hvor primært udgangspunkt er prostata.

Populationen fraregnes patienter med inkonklusiv prostatacancerdiagnose, dvs. en obs. pro diagnose (ÆYYY00) i umiddelbar sekvens efter en af de relevante M-koder, med mindre der er en anden relevant M-kode uden ÆYYY00 og/eller en diagnose indeholdende ÆF4620 uden ÆYYY00 i sekvens på samme rekvisition, samt patienter med erstatnings cpr-nummer og patienter der diagnosticeres som følge af fjernelse af blære (operationskode KKCC10, KKCC11, KKCC20, KKCC21).

2. Patienter med nålebiopsi af prostata
 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælp1. Rekvisitioner med T77* OG M8xxx3, eller rekvisitioner med ÆF4620

Eksklusionskriterier:
- obs. pro diagnose (ÆYYY00) i umiddelbar sekvens efter en af de relevante M-koder, med mindre der er en anden relevant M-kode uden ÆYYY00 og/eller en diagnose indeholdende ÆF4620 uden ÆYYY00 i sekvens på samme rekvisition ekskluderes.
- Patienter med erstatnings cpr-nummer.
- Patienter der diagnosticeres som følge af fjernelse af blære (KKCC10, KKCC11, KKCC20, KKCC21).

2. Patienter med KTKE00* udført i rapporteringsåret
 
Andre dokumenter
Oversigt over andre dokumenter:
Flowdiagram_Studiepopulation_2.01
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpPatienter inkluderes ved dato for første diagnose (incidente cases). Der er ikke nogen slutdato idet patienterne følges også efter dato for strålebehandling, prostatektomi og/eller TRUS biopsi. 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpDatabasen er overvejende baseret på data, der er registreret i Landsregisteret for patologi eller i Landspatientregisteret suppleret med udvalgte kliniske data, som er indtastet direkte i et dataindtastningsmodul af de diagnosticerende og/eller behandlende afdelinger. På disse dataindberettende afdelinger er der udpeget personer med særskilt ansvar for dataregistreringen.  
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDa databasen er baseret på udtræk fra Landsregisteret for Patologi er det
ikke muligt at opgøre dækningsgraden ved samkøring med
andre registre. 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpDer findes ingen nationale valideringsstudier i tilknytning til
databasens population og/eller datagrundlag.

 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælpFra 2017, er der to populationer der følges 1. patienter med prostatacancer, 2. patienter med nålebiospi af prostata 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet19-01-2022
Ændret19-01-2022

Historik:

Tilbage til databasen