Dokumentation af Dansk Palliativ Database
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpPatientgruppen, som indgår i DPD, er alle patienter henvist til og/eller i kontakt med specialiseret palliativ indsats på hospice og/eller i palliative teams/enheder i Danmark fra og med 1. januar 2010. 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpPatienter henvist til specialiserede palliative enheder (hospices eller palliative teams/afdelinger) i Danmark fra og med 1. januar 2010. Se liste over enhederne i vedhæftede dokument under "andre dokumenter". Databasen inkluderer patienter henvist til en af disse afdelinger uanset diagnose og i alle aldre.  
Andre dokumenter
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpPatienter inkluderes i DPD når de henvises til en specialiseret palliativ afdeling og afsluttes enten pga. de ikke modtages til specialiseret palliativ indsats eller fordi deres forløb afsluttes (enten som død eller i live) i den specialiserede palliative afdeling. 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpDatabasen er baseret på patienter som identificeres gennem klinisk målesystem (KMS). Data i KMS stammer fra manuel indtastning fra alle specialiserede palliative afdelinger i Danmark.  
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
AngivEKK Organisation  
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDækningsgrad på enhedsniveau angiver andelen af specialiserede palliative enheder, der indrapporterer henviste patienter i DPD.

Dækningsgrad på individ niveau er patienter henvist til en specialiseret palliativ enhed, der er indrapporteret i databasen ud af alle patienter henvist til en specialiseret palliativ enhed. Dækningsgrad på individ niveau opgøres ved at danne fejllister til, hver enkel specialiseret palliativ enhed. Til hver enhed udsendes en liste med patienter hvis CPR-nummer er registreret i Landspatientregistret (LPR) af den palliative enhed, men som enheden ikke har registreret i databasen. Herved får enhederne et overblik over, hvilke henviste patienter de mangler at indtaste i databasen.  
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpValiditeten i DPD skønnes som værende meget høj. Der sendes lister til afdelingerne løbende, hvor tvivlsomme indtastninger tjekkes og rettes af afdelingen, hvis relevant. Derudover udsendes der løbende lister med patienter afdelingerne har registreret i LPR, men ikke i KMS (DPD). Disse tjek har gjort at det hvert år er lykkedes at sikre, at alle døde det forgående år er indtastet i KMS (DPD). 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælpFra 2016 indtastes der et opfølgende EORTC QLQ-C15-PAL spørgeskema på patienter 1-4 uger efter start af specialiseret palliativ indsats. Fra 2017-2019 er der indtastet data fra Lærings- og Kvalitetsteams- Palliation i Dansk Palliativ Database.  
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet15-11-2021
Ændret15-11-2021

Historik:

Tilbage til databasen