Dokumentation af Dansk Kronisk Lymfatisk Leukæmi Database
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpPatienter med Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpDiagnosen afgrænses på baggrund af WHO snomed koder, følgende indkluderes: 96123, 9823.
Patienter med region=99 ekskluderes (udenlandske patienter). 
Andre dokumenter
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpPatienter med Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpPatienter diagnosticeret på en af følgende hæmatologiske afdelinger:
Afdelingskoder: 130110, 151623, 3800A2, 3800N8, 420256, 500203, 500050, 550105, 5000665, 600826, 662014, 665033, 760104, 800110 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
AngivDansk Database for Kroniske Myeloproliferative Neoplasier, Dansk Myelomatose Database, Dansk Lymfom Database, Myelodyplastisk Syndrom Database, Dansk Akut Leukæmi Database 
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpI databasen indgår alle patienter registret med CLL i Klinisk Målesystem (KMS) på en af de hæmatologiske afdelinger. Dækningsgraden beregnes som andelen af CLL-patienter registeret i KMS ud af det samlede antal registret i KMS, LPR og Landsregistet for Patologi til sammen. 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpSe reference artikel først i dokumentationen. Derudover valideres data i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten, opgørelser af dækningsgad og datakomplethed, samt ved indikator opgørelserne. 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælp 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet26-07-2021
Ændret26-07-2021

Historik:

Tilbage til databasen