Dokumentation af Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpAlle kvinder med dansk cpr nummer, der er inviteret til brystkræft screening. 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpPopulationen inkluderer alle kvinder der inviteres til brystkræft screening. Dette dækker både kvinder der indgår i det danske brystkræftscreening program samt kvinder der af andre årsager inviteres til brystkræft screening. 
Andre dokumenter
Ingen filer fundet
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpEt patientforløb inden for en runde er en helhed, der inkluderer alle relevant koder, diagnoser og operationer foretaget max. 180 dage efter et anormalt screeningsresultat.  
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpUdelukkende sekundær sundhedstjeneste og inkluderer radiologi, kirurgi og patologi. 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
AngivDBCG Kvalitetsdatabase for Brystkræft 
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
AngivRegionale invitationssystemer 
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpAlle regioner (100%) indberetter de inviterede kvinder, og dækningsgraden på kvinde niveau (inviterede kvinder) er tæt på 100%.  
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpData fra lokale invitationssystemer sammenholdes jævnligt med de data der overføres til DKMS. I de første runder har der været nogen problemer med at tilskrive korrekt rundenummer til en mindre andel af de inviterede kvinder 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælpIngen 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet14-06-2021
Ændret14-06-2021

Historik:

Tilbage til databasen