Dokumentation af Dansk Database for Kroniske Myeloproliferative Neoplasier
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpPatienter, der er >=15 år og diagnosticeret med essentiel trombocytose (ET), polycytæmia vera (PV), primær myelofibrose (PMF), præfibrotisk myelofibrose (PFMF) eller kronisk myeloid leukæmi (CML) 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpFølgende koder registreret i klinisk målesystem (KMS) er inkluderet:
98753: kronisk myloid leukæmi (BCR-ABM1 positiv),
99503: polycytæmi vera,
99611: kronisk primær myelofibrose,
99613: primær myelofibrose,
99623: essentiel thrombocytose,
99753: uklassificerbar myeloproliferativ sygdom.
Koderne svarer til morfologiske SNOMED-koder.

Følgende ICD-10 koder registreret i Landspatientregisteret (LPR) er inkluderet til opgørelse af mangellister og dækningsgrad: DC921*, DC922*, DC933*, DC937*, DC946*, DC951*, DC957*, DC959*, DD45*, DD471*, DD473*, DD474, DD474A.

Såfremt en patient er registreret med en MPN diagnose i Landspatientregisteret (LPR) og med en anden hæmatologisk kræftdiagnose i en af de øvrige hæmatologiske kliniske kvalitetsdatabaser, ekskluderes patienten. 
Andre dokumenter
Oversigt over andre dokumenter:
Grundpopulation_MPN
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpPatienten indgår kun første gang diagnosen fremkommer, dvs. første gang MPN diagnosen stilles. Patienter, hvor den første diagnose er registreret i Landspatientregisteret fra 1982 til 1. januar 2010, inkluderes derfor ikke i databasepopulationen.  
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpDiagnosen skal være knyttet til en kontakt på en af følgende hæmatologiske afdelinger (afdelingskoder):
1301101, 1516230, 3800A20, 3800N80, 4202560, 5000505, 5501053, 6008260, 6620141, 665033L, 7601041, 8001101. 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
AngivDansk Myelomatose Database, Dansk Lymfom Database, Dansk Kronisk Lymfatisk Leukæmi Database, Myelodyplastisk Syndrom Database, Dansk Akut Leukæmi Database 
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDatabasens dækningsgrad opgøres årligt i forbindelse med årsrapporten og beregnes i forhold til patienter registreret i LPR. 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpDer findes ingen nationale valideringsstudier i tilknytning til databasens population og/eller datagrundlag.  
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælpFra databasens etablering har diagnosen CMML været inkluderet i populationen, om end diagnosen biologisk har relation til MDS og varetages af Akut Leukæmi Gruppen. CMML er derfor afrapporteringsmæssigt flyttet til årsrapporten for akut leukæmi og MDS og er dermed ikke længere en del af DMPN-databasen.  
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet09-05-2021
Ændret15-06-2021

Historik:

Tilbage til databasen