Dokumentation af Organdonationsdatabasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpDatabasens inklusionskriterium er alle døde på landets intensivafdelinger 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpPopulationen defineres ved koderne AVAX01 eller ZDW57  
Andre dokumenter
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpAlle patienter, der dør på intensivafdeling, inkluderes i databasen.

Da der er tale om døde patienter, vil en patient kun kunne inkluderes én gang i databasen.  
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpAlle intensivafdelinger i Danmark skal indberette data for patienter der er døde på intensivafdelingen, såvel hjernedøde som hjertedøde 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
AngivScandiatransplants database over organdonorer og transplanterede 
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpAlle intensivafdelinger skal indberette til databasen. I 2018 var dækningsgraden på afdelingsniveau på 95 % (38 ud af 40 afdelinger).

Datakompletheden ift. antallet af donorer vurderes ved at undersøge, hvor mange LPR-indberetninger, der kan genfindes i Scandiatransplant (hvor alle 'actual donors' registreres). I 2018 blev der registreret 96 danske patienter i Scandiatransplant, hvoraf 79 patienter var registreret i LPR. Kompletheden har de sidste par år været udfordret af, at flere hospitaler har haft problemer med at overføre komplette data til LPR. Dansk Center for Organdonation er meget opmærksomme på udfordringen med kompletheden, følger op på dette og retter henvendelse til de pågældende afdelinger mhp. efterregistrering. 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpOrgandonationsdatabasens sekretariat, de donationsansvarlige læger og sygeplejersker, samt de donationsansvarlige nøglepersoner, følger løbende op på dækningsgrad og datakomplethed. Hvert kvartal får intensivafdelingerne en kvartalsrapport, der er opdelt på afdelingsniveau. Samtidig med at kvartalsrapporten kommer ud i afdelingerne, får de afdelinger, der ikke har registreret data korrekt, en besked om at rette fejlene. Datakomplethed kan vanskeligt opgøres på traditionel vis, da antal variable, der skal indtastes per patient, er meget varierende fra 3 til ca. 15, og hvor mange der skal indtastes for den enkelte afhænger af, hvad der er sket i det enkelte patientforløb. Antal af fejlregistreringer overvåges nøje og udgør ca. 15 per kvartal. Hver patient gennemgås og fejlene rettes i langt de fleste tilfælde. Det antages, at for ca. 5 forløb pr. år kan data aldrig gøres komplet.  
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælp 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet05-11-2020
Ændret05-11-2020

Historik:

Tilbage til databasen