Dokumentation af Dansk Intensiv Database
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpAlle indlæggelser på intensivafdeling, samt COVID-19-relaterede diagnoser på sygehuse i Danmark. 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpHospitalskontakt med procedurekoden NABE eller NABB, eller patient med COVID-19-diagnose (DB342A COVID-19-infektion uden angivelse af lokalisation).
Årsagen til at patientforløb identificeres via procedurekoderne NABE og NABB er, at ikke alle intensivafdelinger er egentlige stamafdelinger og derfor ikke kan tilknyttes med behandlingsansvar.  
Andre dokumenter
Ingen filer fundet
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpDet samlede hospitalsforløb, som indeholder intensivindlæggelse(r). 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpAfdelinger som registrerer intensivindlæggelser, fraset registreringer foretaget af udvalgte ikke-intensivafdelinger. Liste opdateres løbende via regionerne. 
1.E Datakilder Tryk her for hjælp Cancerregisteret (CAR)
CPR-registret
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
DREAM
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
Fødselsregisteret (MFR)
Genoptræningsregistret (GES)
HAIBA
Implantatregisteret (NIR)
IVF registret
Laboratorieregistret
Landspatientregisteret (LPR)
Landsregisteret for Patologi
Lægemiddelstatistikregisteret (LSR)
MiBa
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Praksissektor
Præhospital Patientjournal (PPJ)
Receptdatabasen
Register over Legalt Provokerede Aborter
SSI overvågning
SSI vaccination
Sygehusmedicinregistret (SMR)
Sygesikringsregisteret
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Andet
AngivCOVID-databasen 
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDa databasen er baseret på udtræk fra Landspatientregisteret, er det ikke muligt at opgøre dækningsgraden ved samkøring med andre registre. 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpDer findes ingen nationale valideringsstudier i tilknytning til databasens population og/eller datagrundlag.
Der er planlagt valideringsstudie af COVID-populationen indlagt på intensiv i januar - marts 2020. 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælpI forbindelse med COVID-19-pandemien indførtes mulighed for at monitorere andelen af patienter med COVID-19 indlagt på intensiv ud af det samlede antal indlagte med COVID-19 pr sygehus.  
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet14-09-2020
Ændret23-12-2020

Historik:

Tilbage til databasen