Dokumentation af Danish Ocular Oncology Database
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpNeoplasma malignum retinae (retinoblastom) C69.2
Melanoma malignum chorioidea C69.3
Neoplasma malignum glandulae et ductus lacrimale C69.5
 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpAlle patienter, som får stillet en diagnose med en af ovennævnte diagnosekoder bliver registreret i databasen efter diagnosen er stillet

 
Andre dokumenter
Ingen filer fundet
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpPatienterne registreres i det år hvor de har første besøg på en af de behandlende afdelinger. Patienterne følges i 5 år efter endt behandling 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpPatienterne indberettes af de to behandlende øjenafdelinger. 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDækningsgraden, hermed forstås andelen af patienter med øjenkræft, som registreres er høj (100%), begge behandlende afdelinger deltager.
Dækningsgraden vurderes ved at indtastede patienter i databasen samkøres med Cancerregistret. Ved uoverensstemmelser (mangler) laves journalgennemgang 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpDatas validitet sikres ved høj grad af lægeinddragelse i registreringsprocessen, og ved det forhold at lægen har gentagne gange kontakt med data fra hver enkelt patient 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælpIngen 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet01-07-2020
Ændret01-07-2020

Historik:

Tilbage til databasen