Dokumentation af Dansk Hovedtraume Database
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpAlle patienter (børn fra 1 år og voksne) indlagt til Højt specialiseret neurorehabilitering efter svær traumatisk hjerneskade (usederet Glasgow Coma Scale score <9 indenfor de første 48 timer efter skaden.) 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpHjernekvæstelser (diffuse hjernelæsioner, kontusioner):
S06.1-S06.3, S06.7-S06.9, S07.0- S07.1, S09.7, T04.0, T06.0.

• Traumatiske intrakraniale blødninger (epidurale, subdurale og subaraknoidale): S06.4-
S06.6

• Kraniefrakturer: S02.0, S02.1, S02.7, S02.8, S02.9

• Hjernerystelser: S06.0 
Andre dokumenter
Oversigt over andre dokumenter:
Populationsflowchart_DHOD
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpAlle patienter som opfylder ovennævnte kriterier, og som indlægges på henholdsvis Regionshospitalet Hammel eller Rigshospitalet med henblik på højtspecialiseret neurorehabilitering skal indberettes til DHD. Registreringen starter ved indlæggelse på én af de to hospitaler hvor også data fra de neurokirurgiske afdelinger rekvireres. Registreringen afsluttes ved opfølgningsbesøg ca. 1 år efter dato for traumet. Patienter registreres kun en gang per skade, dvs at genindlægges en patient til højt specialiseret rehabiltiering på baggrund af den samme traumatiske hjerneskade, skal han ikke registreres på ny. 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpRegionshospitalet Hammel Neurocenter og Afdeling for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet (udefunktion på Hvidovre Hospital).  
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDækningsgraden kan aktuelt (2020) ikke opgøres. 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpDer er ikke gennemført studier til validering af databasen. 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælpPopulationen har ikke ændret sig siden databasens etablering. 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet02-12-2019
Ændret22-09-2020

Historik:

Tilbage til databasen