Dokumentation af Ablation.dk - Klinisk Database
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpAblation.dk dækker alle typer rytmeforstyrrelser som behandles ved ablationsteknik såsom AV-nodal reentry takykardi (AVNRT), ektopisk atrial takykardi (EAT), accessoriske ledningsbaner, typisk/atypisk atrieflagren, ventrikulære ekstrasystoler/takykardi, atrieflimren og HIS-ablation. 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpAblation.dk dækker alle typer rytmeforstyrrelser som behandles ved ablationsteknik svarende til følgende SKS-koder:
BFFB00-04, BFFB10-12, BFFB20-23, BFFB30-31, BFFB40-43 og BFFB50-25. 
Andre dokumenter
Oversigt over andre dokumenter:
Ablation_grundpopulation 270619
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpAlle patienter, som har fået foretaget ablation på et ablationscenter i Danmark, skal indberettes til databasen.

Patienter registreres efter princippet ”intention to treat”, dvs. hvis en procedure afbrydes før ablation pga. apparaturnedbrud, komplikationer eller andet, bliver proceduren registreret.
 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpDatabasen er landsdækkende, og alle patienter, som opfylder ovennævnte kriterier indberettes til databasen. Alle ablationscentre i Danmark - både offentlige og private - indberetter. 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDækningsgraden af alle procedurer udført i Danmark var 91-100% i 2016.
Alle centre/enheder, der foretager ablationsprocedurer i Danmark indrapporterer til databasen.
 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpDer findes endnu ingen nationale valideringsstudier i tilknytning til databasens population og/eller datagrundlag. Der er i 2018-2019 lavet audit på alle patienter, som har fået udført atrieflimren ablation i 2017. Resultatet af dette forventes klar i 2020.

Der sidder en person fra hvert indberettende center i styregruppen
for registret. Den person laver et setup for sit center, som
sikrer indtastning i registret. Indtastningen gøres i forbindelse med, at ablationen foretages.

 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælp 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet05-09-2019
Ændret08-07-2020

Historik:

Tilbage til databasen