Dokumentation af Dansk Urogynækologisk Database
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpKvinder på 18 år eller derover, med et validt cpr-nummer, som er opereret for urininkontinens eller prolaps, og der findes en dato for denne operation. 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpPatientpopulationen i 1.A findes blandt DugaBase-forløb, som er indtastet i DugaBase Topica-platformen. 
Andre dokumenter
Oversigt over andre dokumenter:
alle Populationsspecifikation for DugaBasen
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælp
•Der afgrænses ikke ift. en enkeltstående patientkontakt

•Der afgrænses ift. incidens

•Der afgrænses ift. en eller flere åbne eller afsluttede patientkontakter

•I afgrænsningen anvendes udelukkende patientens operationsdato

•En patient kan indgå flere gange i samme opgørelsesperiode da et DugaBase-forløb udelukkende afgrænses af operationsdatoen
 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælp
•Gynækologiske og/eller obstetriske afdelinger på offentlige hospitaler

•Privathospitaler
 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpHver måned opgøres dækningsgraden ved samkøring med LPR. Dækningsgraden er ca. 92 % (Årsrapport 2014). 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpValiditeten er primært opgjort i forskningsøjemed (Guldberg, R., Brostrøm, S., Hansen, J.K., Kærlev, L., Gradel, K.O., Nørgård, B.M.,Kesmodel, U.S. (2013): The Danish Urogynaecological Database – establishment, completeness, and validity. International Urogynecology Journal, 24, 983-990). Der er ingen rutinemæssig opgørelse af validitet via gennemgang af journaler eller andet. 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælpI august 2012 blev den udvidede Odense-model og standardmodellen merget til standardmodellen i forb. m. opgradering fra Topica 3 til Topica 4. Denne dokumentationsskabelon omhandler kun standard-modellen. Data fra Odense kan dog overordnet analyseres som om de indgik i standardmodellen, da Odense-modellen primært adskiller sig fra standardmodellen ved blot at indeholde flere variable.
D. 3/1-2013 kom der forbedringer til Topica 4 i form af nye variable, herunder PGI-I variablen.

Ingen væsentlige populationsændringer i DugaBases levetid (opstart april 2006).
 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet25-09-2017
Ændret25-09-2017

Historik:

Tilbage til databasen