Dokumentation af Dansk Fedmekirurgiregister
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpAlle patienter der har undergået fedme- og/eller plastikkirurgisk indgreb efter massivt vægttab i Danmark 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpPatienter med en af følgende operationskoder i LPR til fedmekirurgi: KJDF10, KJDF11, KJDF20, KJDF21, KJDF96, KJDF97, KJDF40.
Patienter med en af følgende operationskoder i LPR til plastikkirurgi: KHAD40, KHAD40A, KHAD40B, KHAD40X, KQBJ05A, KQBJ05B, KQBJ05C, KQBJ30A, KQBJ30B, KQBJ30C, KQCJ05A, KQDJ00, KQDJ05A, KZYC30 og ZYC30.
Samenholdes med data fra dedikeret indtastningssystem.  
Andre dokumenter
Oversigt over andre dokumenter:
DOKprojekt_DBSO_DFR_13082020 DOKprojektbeskrivelse_13082020
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpPatientforløb omfatter forundersøgelse, operation og kontrol. Alle patienter som undergår fedmekirurgisk behandling medtages, uanset om der er tale om en primær operation eller et indgreb hos en tidligere opereret patient. Samme patient kan principielt indgå med flere indgreb.
Plastik omfatter 2 patientgrupper med massivt vægttab, både patienter med tidligere bariatrisk kirurgi, samt patienter som har tabt mindst 15 BMI point via kostomlægning og motion 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpAlle afdelinger (inkl. privathospitaler), som foretager fedmekirurgiske indgreb samt medicinske afdelinger, der foretager medicinsk forundersøgelse samt follow-up. 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpOpgøres via samkørsel med LPR årligt. 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpDer gennemføres rutinemæssig journalaudit på patienter med dårligt outcome,d.v.s. reoperation eller død i forbindelse med operation.  
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælpDatabase etableret i 2010. Plastikkirurgisk indsats registreret fra 2015. Større revision af database inkl. ændringer i indikatorsæt i 2015.
Fra 2018 LABKA til at monitorere blodprøvesvar.
Fra 2018 Receptdatabasen til at monitorere endringer (før operation vs efter) i metabolisk syndrom, smerter, antidepressiva, protonpumpehæmmere, med henblik på udvikle indikatorer som er gældende fra 2020 (supplerende i 2019) .

Fra 2019 Receptdatabasen til at omfatte farmakologisk fedmebehandling, med henblik på at udvikle indikatorer, gældende tidligst fra 2020.


I 2019 er der et er ønske om, at databasens formål udvides fra udelukkende at dække konsekvenser af fedmekirurgisk behandling til, også at kunne omfatte farmakologisk fedmebehandling. Det er derfor foreslået, at databasens navn ændres til "Dansk Database for Behandling af Svær Overvægt" for at afspejle dette ønske. For at kunne dække området bredere kræves dog en del forarbejde/planlægning samt aftale med andre aktører.  
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet15-06-2017
Ændret13-08-2020

Historik:

Tilbage til databasen