Dokumentation af DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpAlle patienter eller andre (pårørende, ansatte, osv.) med hjertestop på hospital og alle patienter eller andre hvor hjertestopholdet bliver tilkaldt skal indtastes i DANARREST. Dette gælder dog ikke for hjertestop på hospitaler/hospitalsenheder hvor der ikke er et hjertestophold. Hjertestop beror på bevidstløshed og unormal vejrtrækning samt, for den trænede og erfarne behandler, pulsløshed. Patienter skal også indtastes selvom patienten har fået egencirkulation inden hjertestopholdets fremmøde. I fald patienten ikke har eller har haft hjertestop ved hjertestopholdets ankomst eller der ikke er indikation for genoplivning, udfyldes kun punkt 1-5 (se registreringsskema under ”Bilag”). Hvis der forud for hjertestop foreligger en beslutning om ”ingen genoplivning” udfyldes også kun punkt 1-5 uanset udfaldet af evt. genoplivning. Hvis en patient er genoplivet efter et hjertestop uden for hospital (dvs. egencirkulation ≥ 20 min.), men får nyt hjertestop efter ankomst til hospital, skal patienten også tastes ind i DANARREST. Patienter af alle aldre skal inkluderes, dog er undtaget børn der ikke har forladt fødestuen eller kejsersnitstuen, samt patienter der udvikler hjertestop i forbindelse med test af ICD (Implanterbar Cardioverter Defibrillator) eller ved elektrofysiologisk undersøgelse og radiofrekvensablation for ventrikulær takykardi (VT).
Hjertestop hos terminale patienter, hvor dødens indtræden forventes og hjertestopholdet ikke aktiveres (dvs. patienter med ”ingen genoplivning” status), skal ikke registreres.
Hos patienter der indbringes efter hjertestop med genoprettet egencirkulation uden for hospitalet og igen får hjertestop på hospitalet, skal patienten kun registreres såfremt patienten på tidspunktet for hjertestoppet på hospitalet har haft egencirkulation i >20 min (dvs. at det drejer sig om et nyt hjertestop).
 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpHjertestopepisoder indberettet til databasen, hvor der er angivet indikation for genoplivning ( "Klinisk hjertestop: Indikation for genoplivning=Ja") 
Andre dokumenter
Oversigt over andre dokumenter:
Population DANARREST - vers. 16102017
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpDer skal udfyldes et nyt skema, hvis en patient får et nyt hjertestop efter egencirkulation >20 min.  
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpAlle hospitaler/hospitalsenheder med et hjertestophold 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDækningsgrad af hjertestopregistrering opgøres ved sammenligning med antallet af hjertestopkald (registreres typisk af omstillingen på de enkelte hospitaler). Dækningsgrad på enhedsniveau er baseret på tilbagemelding fra regionerne om, hvilke hospitaler/hospitalsenheder der er udstyret med hjertestophold. 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpUkendt- procedure ikke fastlagt. 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælpIngen. Dog er landsdækkende implementering af databasen, inkl. udarbejdelse af dokumentalisrapport, først gennemført i 2017.  
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet30-06-2017
Ændret16-10-2017

Historik:

Tilbage til databasen