Dokumentation af Stomidatabasen

Tabel 3.1: Oversigt over indikatorer

Dobbeltklik på en indikator for at vise tabel 3.2: Indikatorspecifikation

Træk en kolonne overskrift herop, for at gruppere
Indikatornummer 
Indikator_id 
Beskrivelse 
Format 
Standard 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
1.0STODB_01_001Præoperativ stomimarkering ved elektiv operationAndel90%
1.1STODB_02_001Præoperativ stomimarkering ved akutte operationerAndel90%
1.2STODB_03_001Er stomimarkering fulgt peroperativtAndel 
1.3STODB_04_001Stomimarkering fulgt peroperativt ved akutte operationerAndel 
2.0STODB_05_001Af gruppen af stomiopererede, hvor der har været 2 hverdage til rådighed præoperativt, hos hvor stor en andel er der udført præoperativ samtale.Andel90 %
2.1STODB_06_001Af gruppen af stomiopererede, hvor der har været mindre end 2 hverdage til rådighed præoperativt, hos hvor stor en andel er der udført præoperativ samtale?Andel 
3.0STODB_07_001Oplæring i stomipleje ud fra niveauopdelte, standardiserede programmerAndel80%
3.1STODB_08_001Af de patienter, der følger standard oplæringsprogram, hvor stor en andel har nået det fastsatte mål?Andel>75 %
4.0STODB_09_001Den del af udskrivningssamtalen, som er rettet mod det at patienten har fået anlagt stomi, giver mulighed for at evaluere oplæringsforløbet og derudfra forberede patienten på, hvad han kan forvente sig efter ud-skrivelsen. For at forebygge genindlæggelse, oplæres patienten i at observere tegn på komplikationer og håndteringen af disse. Vi måler på om udskrivningssamtalen har fundet sted. Den udføres af kontaktsygeplejersken eller stomisy-geplejersken. Indholdet er præciseret i de lokale retningslinier og/eller sygepleje- og behandlingsprogram-mer. Som minimum indeholder udskrivningssamtalen:  Status og evaluering af indlæggelsesforløbet  Evaluering af oplæring på det aftalte niveau  Sikring af at patienten ved, hvad der skal ske o For patienter, der er oplært på niveau 1 eller 2, en aftale med sygeplejerske i primær sektor og udlevering af relevante oplysninger o Første ambulante besøg hos lægen o Første ambulante besøg i stomiambulatoriet/hjemmebesøg o Hvor patienten skal henvende sig ved problemerAndel95 %
5.0STODB_10_001Tidlige stomikomplikationer defineres som registrering af en af nedenstående komplikationer på POD 3, POD 3+, POD10, POD 10+ eller POD 30, undtaget iskæmi/nekrose, som ikke måles på POD 30  Iskæmi/nekrose : "stomivitalitet"= "mørk", "nekrotisk over hudniveau", "nekrotisk under hudniveau"  Separation: "mucocutan tilhæftning"= "separation, komplet", "separation, partiel"  Fistel: "Stomifistel"="ja"  Indtrækning af peristomalt væv: der er svaret "indtrækning ved stomi" under "anatomiske forhold"  Lav stomi: Laveste stomihøjde ved udmunding= ”under hudniveau” eller ”i hudniveau”  Prolaps: "Prolaps" = "ja"Andel 
Side 1 af 2 (13 indikatorer fundet)Prev[1]2Next v

Historik:

Vis markerede indikatorer
Vis alle indikatorer