Dokumentation af Den Nationale Skizofrenidatabase

Tabel 3.1: Oversigt over indikatorer

Dobbeltklik på en indikator for at vise tabel 3.2: Indikatorspecifikation

Træk en kolonne overskrift herop, for at gruppere
# 
Indikatornummer 
Indikator_id 
Beskrivelse 
Format 
Standard 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
1a.ISkizofreni_01_001Andelen af incidente patienter, som udredes for psykopatolgi ved speciallæge i psykiatri eller specialpsykologAndel90%
1a.IISkizofreni_02_001Indikator 1.aII angiver andelen af incidente patienter, der udredes for psykopatologi og interviewes med diagnostisk instrument. Indikatoren vedrører såvel indlagte som ambulante patienter, som er diagnosticeret med skizofreni inden for de seneste 12 måneder. Andel90%
1bSkizofreni_03_002Indikator 1.b angiver andelen af incidente patienter, der udredes for kognitiv funktion af en psykolog. Indikatoren vedrører såvel indlagte som ambulante patienter, som er diagnosticeret med skizofreni indenfor de seneste 24 måneder. Andel90%
1cSkizofreni_04_001Indikator 1.c angiver andelen af incidente patienter, der udredes for sociale støttebehov ved en socialrådgiver. Indikatoren vedrører såvel indlagte som ambulante patienter, som er diagnosticeret med skizofreni indenfor 12 måneder. Andel90%
2aSkizofreni_06_002Indikator 2.a angiver andelen af patienter med skizofreni, som er i medicinsk antipsykotisk behandling for skizofreni Andel 
2bSkizofreni_07_002Indikator 2.b angiver andelen af patienter, der behandles med mere end ét antipsykotikum for skizofreni. Andel20%
3aSkizofreni_09_001Indikator 3.a angiver andelen af patienter, som har neurologiske bivirkninger til den medicinske behandling. I forbindelse med at patienten undersøges for bivirkninger til medicinsk antipsykotisk behandling, kodes der enten for, at neurologiske bivirkninger til medicinsk behandling er til stede, eller at der er fravær af neurologiske bivirkninger. Vurderingen og efterfølgende indberetning skal foregå mindst én gang årligt. Fravær af neurologiske bivirkninger skal kodes uanset om de neurologiske bivirkninger er behandlet væk, eller aldrig har været til stede. Med neurologiske bivirkninger menes om patienten oplever stivhed af muskulatur samt rystende hænder eller fødder. Desuden om patientens bevægelser har været langsomme og det eksempelvis har været vanskeligt at 'komme i gang'/bevægelse sig. Endvidere kan oplevelsen af uro i kroppen og vanskeligheder med at sidde stille være tegn på neurologiske bivirkninger. Det er den senest indberettede status på patienten, der afrapporteres (opgøres på cpr. nummer uagtet indberettende afdeling). Ud fra klinisk praksis, anbefales det, at ansvaret for den årlige registrering af bivirkninger ligger i den ambulante kontakt. Andel15%
3bSkizofreni_10_001Indikator 3.b angiver andelen af patienter der har søvn- og sedations bivirkninger til den medicinske behandling. I forbindelse med at patienten undersøges for bivirkninger til medicinsk antipsykotisk behandling, kodes der enten for, at bivirkninger i relation til søvn og sedation til medicinsk behandling er til stede, eller at der er fravær af søvn og sedationsbivirkninger. Fravær af bivirkninger i relation til søvn og sedation skal kodes uanset om søvn og sedationsbivirkningerne er behandlet væk eller aldrig har været til stede. Vurderingen og efterfølgende indberetning skal foregå mindst én gang årligt. Med bivirkninger i relation til søvn og sedation menes om patienten har følt sig træt og/eller søvnig og har haft brug for at sove længere eller tungere end tidligere. Såfremt status på dette ændrer sig, således at en patient der ikke tidligere har haft bivirkningen, nu har den, indberettes en ny procedurekode på den pågældende kontakt, hvor bivirkningen (eller fravær af bivirkningen) er konstateret. Det er den senest indberettede status på patienten, der afrapporteres (opgøres på cpr. nummer uagtet indberettende afdeling). Ud fra klinisk praksis, anbefales det, at ansvaret for den årlige registrering af bivirkninger ligger i den ambulante kontakt. Andel15%
3cSkizofreni_12_001Indikator 3.d angiver andelen af patienter, der har seksuelle bivirkninger til den medicinske behandling. I forbindelse med at patienten undersøges for bivirkninger til medicinsk antipsykotisk behandling, kodes der enten for, at seksuelle bivirkninger i relation til medicinsk behandling er til stede, eller at der er fravær af seksuelle bivirkninger. Fravær af seksuelle bivirkninger skal kodes uanset om bivirkningen er behandlet væk eller aldrig har været til stede. Såfremt status på dette ændrer sig, således at en patient der ikke tidligere har haft bivirkningen, nu har den, indberettes en ny procedurekode på den pågældende kontakt, hvor bivirkningen (eller fravær af bivirkningen) er konstateret. Det er den senest indberettede status på patienten, der afrapporteres (opgøres på cpr. nummer uagtet indberettende afdeling). Ud fra klinisk praksis, anbefales det, at ansvaret for den årlige registrering af bivirkninger ligger i den ambulante kontakt. Med seksuelle bivirkninger til den medicinske behandling kan være i form af nedsat lyst, nedsat potens og tørre slimhinder. Børn under 13 år spørges ikke til seksuelle bivirkninger. Andel15%
4aSkizofreni_13_003Indikator 4a angiver andelen af patienter, som får målt BMI. For BMI registreres henholdsvis patientens vægt og højde i LPR og BMI værdien beregnes i opgørelsen. Højde og vægt indberettes for alle patienter hvis der er væsentlige ændringer i denne, men mindst én gang årligt. I beregningsgrundlaget tages der hensyn til ydelser givet i somatisk regi, hvis der er registreret en ydelseskode og værdi og denne er tilgængelig via LPR. Andel90%
Side 1 af 2 (18 indikatorer fundet)Prev[1]2Next v

Historik:

Vis markerede indikatorer
Vis alle indikatorer