Dokumentation af RareDis - Database for Sjældne Sygdomme
Formål og rationale Tryk her for hjælpDatabasens formål er at danne grundlag for forbedring af behandlingskvalitet ved at følge udviklingen i behandlingen over tid for patienter med sjældne diagnoser herunder også sjældne arvelige tandsygdomme. Da diagnoserne er sjældne og ultra-sjældne og patienterne diagnosticeres geografisk spredt, er det databasens formål at fremme samarbejdet mellem de danske afdelinger, for derved at sikre et tilstrækkeligt datagrundlag til brug for udvikling af behandling, benchmarking, best practice og kvalitet.
 
English context article Tryk her for hjælp
Ingen filer fundet
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links97 
1.1.2 Navn, dansk [GM] Tryk her for hjælpRareDis - Database for Sjældne Sygdomme 
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpRareDis 
1.1.4 Officiel forkortelse Tryk her for hjælpRareDis 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpRAREDIS 
1.1.6 Databasen har været i drift siden Tryk her for hjælp01-01-2007 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælpraredis.eu 
1.1.1 Versionsnummer for udfyldt skabelon Tryk her for hjælp
Oprettet07-09-2016
Ændret25-09-2017

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik