Dokumentation af Organdonationsdatabasen
Formål og rationale Tryk her for hjælpDatabasen et kvalitetsudviklingsredskab, som bruges til overvåge og forbedre den sundhedsfaglige kvalitet på organdonationsområdet. I februar 2011 blev der vedtaget en Folketingsbeslutning om national målsætning for antal organdonorer. Denne indeholder en national målsætning for afdelingernes opmærksomhed på organdonation (indikator 3) og for andelen af tilfælde, hvor de pårørende siger nej til organdonation (indikator 2). Folketingets Sundhedsudvalg bliver på baggrund af folketingsbeslutningen årligt orienteret om de to nationale målsætninger. Kvalitetsmål: Sikre at der på alle intensivafdelinger, i forbindelse med dødsfald, foretages en vurdering i forhold til afdødes egnethed som organdonorer. Effektmål: Optimal anvendelse af donorpotentialet under hensyntagen til afdødes og/eller de pårørendes indstilling til organdonation, eventuelle medicinske kontraindikationer samt opfyldelse af de juridiske betingelser. Organdonationsprocedurerne reguleres generelt jf. Rekommandation for behandling af organdonorer, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) og Konstatering af hjernedød - checklisten, Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNS)  
English context article Tryk her for hjælp
Ingen filer fundet
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links85 
1.1.2 Navn, dansk [GM] Tryk her for hjælpOrgandonationsdatabasen 
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpOrgan Donation Database 
1.1.4 Officiel forkortelse Tryk her for hjælpODD 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpORGD 
1.1.6 Databasen har været i drift siden Tryk her for hjælp01-04-2010 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttps://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdatabaser/specifikke-procedurer/organdonation/ 
1.1.1 Versionsnummer for udfyldt skabelon Tryk her for hjælp
Oprettet07-09-2016
Ændret14-06-2019

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik