Dokumentation af Dansk Rygdatabase
Formål Tryk her for hjælpDansk Rygdatabase er nyoprettet med driftsstart maj 2017 og har på baggrund af tilgængelige registerdata til formål at beskrive det tværsektorielle forløb for rygpatienter, hvor fokus indledningsvist er henvisningsmønster til sygehus, brug af MR, operationsrate, diagnosticering af cancer, brug af opioider og genoptræningsplaner samt grad af afgang fra arbejdsmarkedet. Målet er at forbedre behandlingen af rygpatienter i Danmark og at etablere grundlag for benchmarking for aktører på området.
Fokus er valgt idet der er store regionale forskelle på henvisning til specialafdeling, MR og operationsrate, samt brug af genoptræningsplaner.
Patienten, der oplever længerevarende eller recidiverende rygsmerter, har i forløbet mange tværfaglige og tværsektorielle kontakter. Målet er at opbygge database, der indhenter oplysninger på tværs af sektorer. I fase ét er primære fokus forløb, der relateres til sygehuskontakt. Kontakter i primærsektor kobles for denne gruppe patienter til forløbsbeskrivelsen. I fase to er det målet at patientforløbet initieres fra første kontakt i primærsektor, hvilket er muligt så snart data indberettes, hvilket er hensigten i de kommende overenskomster på området.
 
Referenceartikel Tryk her for hjælp
Ingen filer fundet
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links84 
1.1.2 Navn, dansk Tryk her for hjælpDansk Rygdatabase 
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpDanish Spine Database 
1.1.4 Databasens forkortelse Tryk her for hjælpDaRD 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælp- Vælg 
1.1.6 Databasens første godkendelsesdato som klinisk database Tryk her for hjælp01-05-2017 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttps://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/databaser/dansk-rygdatabase/ 
1.1.1 Versionsnummer Tryk her for hjælp
Oprettet21-06-2016
Ændret08-09-2017

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 2.3: Sektorer
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Navn

PDF

Excel

Beskrivelse

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik