Dokumentation af Dansk Rygdatabase
Formål og rationale Tryk her for hjælpFormålet er på baggrund af tilgængelige registerdata, at beskrive det tværsektorielle forløb for rygpatienter. Målet er at forbedre behandlingen af rygpatienter i Danmark og at etablere grundlag for benchmarking for aktører på området. Fokus er valgt idet der er store regionale forskelle på henvisning til specialafdeling, MR og operationsrate, samt brug af genoptræningsplaner. Patienten, der oplever længerevarende eller recidiverende rygsmerter, har i forløbet mange tværfaglige og tværsektorielle kontakter.

Udviklingen af databasen er delt i to faser.
Fase ét fokuserer på den gruppe patienter med rygdiagnose, der har kontakt til sygehusvæsenet. På baggrund af data fra LPR beskrives henvisningsmønster og forløb fra primærsektor til sygehus og evt. kommunalt tilbud. Indikatorerne er gentagen brug af MR, operationsrate, diagnosticering af cancer, brug af opioider, henvisning til kommunalt genoptræningstilbud samt grad af afgang fra arbejdsmarkedet.
Fase to fokuserer på hele patientforløbet fra det initieres ved første kontakt i primærsektor. Opstart af denne fase afventer at de overenskomstmæssige aftaler vedr. diagnosekodning i primærsektor effektueres.
 
English context article Tryk her for hjælp
Ingen filer fundet
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links84 
1.1.2 Navn, dansk [GM] Tryk her for hjælpDansk Rygdatabase 
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpDanish Spine Database 
1.1.4 Officiel forkortelse Tryk her for hjælpDaRD 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælp- Vælg 
1.1.6 Databasen har været i drift siden Tryk her for hjælp01-05-2017 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttp://www.rkkp.dk/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/dansk-rygdatabase/ 
1.1.1 Versionsnummer for udfyldt skabelon Tryk her for hjælp
Oprettet30-08-2019
Ændret11-09-2019

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik