Dokumentation af Dansk Myelomatose Database
Formål og rationale Tryk her for hjælpFormålet er at kvantitere og kvalitetssikre diagnostik og behandling af de maligne plasmacelle sygdomme i Danmark. Der udtrækkes og rapporteres årligt data på afdelings-, regions- og lands-niveau. Der registreres sygdoms karakteristiska og komplikationer ved diagnosetidspunktet og given behandling fra diagnose og i forløbet. Der anvendes mange dyre lægemidler ved de registrerede diagnoser, herunder nye lægemidler og kombinationer af lægemidler, som godkendes og anbefales af Medicinrådet. Databasen kan bidrage til at vurdere gevinsten heraf på overlevelsen og hvorvidt anbefalingerne følges, såvel på landsplan som på regions/afdeling niveau.  
English context article Tryk her for hjælp
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links74 
1.1.2 Navn, dansk [GM] Tryk her for hjælpDansk Myelomatose Database  
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpThe Danish National Multiple Myeloma Registry  
1.1.4 Officiel forkortelse Tryk her for hjælpDaMyDa 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpDMSG 
1.1.6 Databasen har været i drift siden Tryk her for hjælp01-04-2005 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttp://www.hematology.dk/ 
1.1.1 Versionsnummer for udfyldt skabelon Tryk her for hjælp
Oprettet22-11-2019
Ændret21-01-2020

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik