Dokumentation af Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
Formål Tryk her for hjælpFormålet med databasen er kvalitetsforbedring af behandling af KOL i både sekundærsektor og primærsektor ved at sikre, at evidensbaserede behandlingstilbud, som omtales i de kliniske retningslinjer for KOL, tilbydes til de relevante patienter på den korrekte indikation.
Databasen har desuden til formål at inkludere KOL-rehabilitering både i hospitalssektor og i kommunerne, hvorved databasen kommer til at inkludere hele det tværsektorielle patientforløb. 
Referenceartikel Tryk her for hjælp
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links
1.1.2 Navn, dansk Tryk her for hjælpDansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpDanish COPD Registry 
1.1.4 Databasens forkortelse Tryk her for hjælpDrKOL 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpKOL 
1.1.6 Databasens første godkendelsesdato som klinisk database Tryk her for hjælp01-04-2008 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttp://www.rkkp.dk/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/kol/ 
1.1.1 Versionsnummer Tryk her for hjælp
Oprettet18-10-2019
Ændret25-10-2019

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 2.3: Sektorer
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Navn

PDF

Excel

Beskrivelse

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik