Dokumentation af Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
Formål og rationale Tryk her for hjælpFormålet med databasen er kvalitetsforbedring af behandling af KOL i både sekundærsektor og primærsektor ved at sikre, at evidensbaserede behandlingstilbud, som omtales i de kliniske retningslinjer for KOL, tilbydes til de relevante patienter på den korrekte indikation.
Databasen har desuden til formål at inkludere KOL-rehabilitering både i hospitalssektor og i kommunerne, hvorved databasen kommer til at inkludere hele det tværsektorielle patientforløb. 
English context article Tryk her for hjælp
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links
1.1.2 Navn, dansk [GM] Tryk her for hjælpDansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpDanish COPD Registry 
1.1.4 Officiel forkortelse Tryk her for hjælpDrKOL 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpKOL 
1.1.6 Databasen har været i drift siden Tryk her for hjælp01-04-2008 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttp://www.rkkp.dk/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/kol/ 
1.1.1 Versionsnummer for udfyldt skabelon Tryk her for hjælp
Oprettet13-05-2019
Ændret08-08-2019

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik